english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Luteranie w radiu i telewizji

Nabożeństwa w TVP3 od września do grudnia 2020 r. godz. 15.50

Plan nabożeństw do końca 2020 r.

 

18 października - kościół Świętej Trójcy w Lublinie

25 października - 
kościół Świętej Trójcy w Mikołajkach

 

1 listopada - kościół Opatrzności Bożej w Zgierzu

8 listopada - kaplica w Wiśle Jaworniku

15 listopada - kościół Zbawiciela w Gliwicach

22 listopada - kościół Marii Panny w Legnicy

29 listopada - kościół Jezusowy w Cieszynie

6 grudnia - kościół św. Jana w Pile

13 grudnia - kościół Pokoju w Zabrzu

20 grudnia - kościół Świętej Trójcy w Wodzisławiu Śląskim

27 grudnia - kościół Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie


Z uwagi na sytuację epidemidologiczną miejsca nabożeństw mogą ulec zmianie. Prosimy o zrozumienie. Informacja będzie na bieżąco aktualizowana.

 

Programy ekumeniczne w Telewizji Polskiej Program II

Redakcja Ekumeniczna Telewizji Polskiej
 
Program ekumeniczny nadawany jest w każdy wtorek około godz. o 6:35. Później program ten winien być jeszcze powtórzony w innym paśmie. Poszczególne odcinki dostępne są w internecie tutaj

Każdy Kościół ma możliwość emisji co najmniej jednego nabożeństwa w roku w TVP 2.

Kościół luterański bezpośrednio transmituje swoje nabożeństwa w Wielki Piątek oraz w Święto Reformacji o 17.00

Programy ekumeniczne nadawane są według następującego schematu: pierwszy wtorek miesiąca - Kościół Prawosławny, drugi wtorek miesiąca - Kościół Ewangelicko-Augsburski (oraz dwa razy w roku program ogólnoekumeniczny), pozostałe wtorki miesiąca - inne Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej.

Zapraszamy do oglądania!

Informacje o Kościołach członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej

Redakcja Ekumeniczna TVP
Strona internetowa: Redakcja Ekumeniczna TVP

00-999 Warszawa, ul. Jana Pawła Woronicza 17
tel. 0-22 547-73-74, 547-72-41, fax: 0-22 547-73-75, 547-70-51
e-mail: henryk.paprocki@tvp.pl, halina.radacz@tvp.pl

Ośrodki regionalne Telewizji Polskiej

TVP 3 Wrocław
Co: Nabożeństwo wigilijne z ewangelickiego kościoła Opatrzności Bożej we Wrocławiu

Nabożeństwa i audycje radiowe

Informacje podstawowe

Kościół Ewangelicko-Augsburski w ramach audycji przygotowywanych na podstawie porozumienia między Polskim Radiem SA a Polską Radą Ekumeniczną ma możliwość emisji swoich nabożeństw i audycji religijnych.

Ogólnie Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej mają możliwość emisji następujących programów:

Kościoły w Polsce i na świecie – I Program Polskiego Radia, soboty, godzina 19:15;

Pięć minut nad Biblią – II Program Polskiego Radia, soboty, godzina 07:40;

Nabożeństwa Kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej – II Program Polskiego Radia, niedziele, godzina 08:00 (pierwsza i trzecia niedziela miesiąca oraz święta).

Programy przygotowuje w porozumieniu z Kościołami Redakcja Audycji Relgijnych Polskiego Radia.

Więcej: Strona internetowa Redakcji

Szczegółówe rozwiązania:

Nabożeństwa

Program II Polskiego Radia oraz polskieradio.pl

Kiedy: 8.00


Nabożeństwa Kościołów PRE nadawane są w każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca oraz we wszystkie święta kościelne (również w te święta, które wypadają w dni robocze – wówczas nabożeństwo jest emitowane między 16.00 a 20.00).


Wykaz nabożeństw wszystkich Kościołów PRE emitowanych w roku 2019 w Programie II Polskiego Radia - patrz TUTAJ


„Kościoły w Polsce i na świecie” Program I Polskiego Radia oraz polskieradio.pl

Kiedy: każda sobota 19.15 (10 minut)

Częstotliwości: regionalne fale UKF oraz fale długie o częstotliwości 225 kHz


Wykaz audycji wszystkich Kościołów PRE w 2019 r. - patrz TUTAJ

Audycje archiwalne dostępne tutaj


"Pięć minut nad Biblią” – rozważanie Słowa Bożego Program II Polskiego Radia oraz polskieradio.pl


Kiedy: każda sobota 7.40Wykaz rozważań wszystkich Kościołów PRE w 2019 r. dostępny tutaj

Audycje archiwalne dostępne są na stronie Polskiego Radia.

Programy Polskiego Radia są dostępne za pośrednictwem satelity Astra 1 Kr 19,2°E z platformy satelitarnej Telewizji Polskiej SA oraz Hotbird 6 13°E z platformy satelitarnej Cyfra+. Emisja prowadzona jest w trybie FTA (Free-to-Air) i nie wymaga posiadania kart dostępu warunkowego.


Luterańskie audycje w rozgłośniach regionalnych
 

  • Radio Doxa Opole 

Częstotliwość: UKF 107,9 MHz; zasięg: województwo opolskie i obrzeża sąsiednich województw.


Co: Echo Ekumenii

Kiedy: niedziela, o 7.00. 

 

  • Radio Opole www.radio.opole.pl


Częstotliwość: UKF 103,2 MHz; zasięg: województwo opolskie i obrzeża sąsiednich województw.


Co: Okruchy ze Stołu Pańskiego – rozważanie.

Kiedy: III niedziela miesiąca, 7.00

 
Co: Forum Wiary


Kiedy: niedziela, 22.00.
 

  • Radio Katowice www.radio.katowice.pl


Częstotliwość: UKF 102,2 MHz (Katowice); 103,00 MHZ (Bielsko Biała); 98,40 MHz (Częstochowa); 97,00 MHz (Racibórz); zasięg: województwo śląskie, tereny graniczne sąsiednich województw, graniczne rejony Czech (Zaolzie) i Słowacji.


Co: Głos Życia – luterańska audycja na an­tenie Radia Katowice – rozważanie, z życia Kościoła, przegląd prasy, kalendarium, muzyka.


Kiedy: każda niedziela i święto 7.10.       Radio Zachód www.radio.zachod.pl

Częstotliwość: UKF 103 MHz; 97,1 MHz; 95,6 MHz; zasięg: zachodnia część Polski, od Jeleniej Góry do Szczecina i od Poznania do Berlina.


Co: audycja luterańska – rozważanie w ramach programu oddziału regionalnego Pols­kiej Rady Ekumenicznej w Zielonej Górze.


Kiedy: II niedziela miesiąca, 7.40 (10 minut) – audycja w ramach pasma, może rozpocząć się 5 minut wcześniej lub później.
 

  • Radio Koszalin www.radio.koszalin.pl

Częstotliwość: 103,1 MHz; 95,3 MHz; 92,5 MHz; 72,8 MHz; zasięg: teren między Kołobrzegiem, Gorzowem Wielkopolskim, Koszalinem, Słupskiem, Piłą i Chodzieżą.

 

Co: audycja ewangelicka w ramach Magazynu ekumenicznego Kościo­łów oddziału regionalnego PRE w Koszalinie – rozważanie biblijne, wiadomości, muzyka.


Kiedy: IV i V niedziela miesiąca 8.25 (25 minut).
 

  • Radio Łódź www.radiolodz.pl

Częstotliwość: 99,2 MHz; 96,7 MHz; zasięg: województwo łódzkie i obrzeża sąsiednich województw.

Co: audycja luterańska w ramach Słowo – audycja Kościołów regionu łódzkiego zrzeszonych w PRE
Kiedy: co 6. niedziela 6.45 (5 minut).

 

Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Telewizja Internetowa prowadzona przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gliwicach oraz przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Bytomiu-Miechowicach. Uruchomiona w listopadzie 2013 r. nadaje nie tylko filmy związane z gliwicką oraz miechowicką parafią, ale także rozważania biblijne i podobne materiały. 

 

link 

Nabożeństwa luterańskie – transmisja przez Internet

 
Oprócz wymienionych powyżej nabożeństw nadawanych droga radiową, które są jednocześnie transmitowane przez poszczególne redakcje radiowe w Internecie, kilka parafii regularnie emituje swoje nabożeństwa w internecie.