english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

Śląski Oddział Straży Granicznej odwiedził miejsca pamięci

05.11.2020

W związku z obchodzoną 1 listopada Pamiątką Umarłych (Dzień Wszystkich Świętych w Kościele rzymskokatolickim) funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej odwiedzili miejsca pamięci oraz mogiły tych, którzy służyli ojczyźnie i bronili jej granic.


Pamiętamy o tych, którzy odeszli

W minionym tygodniu przedstawiciele Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z Dziekanem Ewangelickim Straży Granicznej oraz kapelanem Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zapalili znicze i oddali hołd tym, którzy bohatersko walczyli o ziemie polskie oraz zapisali się na kartach historii, dotyczącej kształtowania granic RP. Odwiedzono miejsca pamięci i groby poległych żołnierzy.
 
W Skoczowie na cmentarzu ewangelickim i rzymskokatolickim zapalono znicze przy pomniku żołnierzy Wojska Polskiego poległych pod Skoczowem w wojnie czesko-polskiej w 1919 roku.
 
W Cieszynie na cmentarzu komunalnym zapalono znicze na grobie ostatniego Komendanta Beskidzkiego OSG w Cieszynie płk. SG Mirosława Orawca.
 
Na cmentarzu parafialnym w Zebrzydowicach zapalono znicze na wspólnym grobie siedmiu nieznanych żołnierzy poległych w wojnie polsko-czeskiej o Śląsk Cieszyński w dniu 26 stycznia 1919 roku.
 
Na cmentarzu w Suchej Beskidzkiej zapalono znicz na grobie ppłk. Tadeusza Semika żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza, który dowodził 151 kompanią forteczną biorącą udział w bitwie pod Węgierską Górką.
 
Zapalono również znicze pod pomnikiem znajdującym się na terenie Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, upamiętniającym funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza zamordowanych w 1940 roku w Katyniu.
 
W Praszce na cmentarzu komunalnym zapalono znicze przy pomnikach: Obrońców Granic Rzeczypospolitej, którzy polegli w walce z Niemcami w dniu 1 września 1939 roku, Bohaterów Poległych w walkach o wolność ojczyzny, Bohatera żołnierza wojska polskiego ppor. Józefa Góreckiego, który w dniu 1 września 1939 roku wraz z nieznanym funkcjonariuszem Straży Granicznej opóźnił atak wojsk niemieckich na tereny Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Dla upamiętnienia nadania imienia „Powstańców Śląskich” Placówce Straży Granicznej w Opolu, zapalono także znicz przy pomniku Poległych Powstańców Śląskich znajdującym się na cmentarzu komunalnym w Opolu.
 
chor. szt. SG Szymon Mościcki
p.o. Rzecznika Prasowego
Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego