english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Postać Jędrzeja Hławiczki

Spotkanie w Dzięgielowie

08.02.2016

W środę, 3 lutego,w kaplicy Domu Sióstr Diakonatu Eben-Ezer miało miejsce ciekawe spotkanie zorganizowane przez ks. proboszcza Marka Londzina. W czasie tego spotkania wystąpił z prelekcją prof. Andrzej Hławiczka prezentując sylwetkę swego dziadka, Jędrzeja Hławiczki.


Postać Jędrzeja Hławiczki

W tematykę spotkania, wprowadził zebranych ks. Marek Londzin. Następnie głos zabrał główny gość, prof. Andrzej Hławiczka. W przedstawionym wykładzie zatytułowanym: „Portret Jędrzeja Hławiczki (1866-1914) – polskiego nauczyciela, wychowawcy młodzieży, społecznika, muzykologa, organisty, etnografa, chórmistrza, zbieracza pieśni ludowych”, wzbogaconym prezentacją multimedialną, starał się odpowiedzieć na postawione przez siebie pytanie: „jakim człowiekiem był Jego dziadek?”

Mottem spotkania był List do Hebrajczyków 13.7,,Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy głosili wam Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich.

Jędrzej Hławiczka urodził się w 1866 roku w Dzięgielowie w rodzinie chłopskiej. Do Szkoły Ludowej uczęszczał w Puńcowie. Dalej kształcił się w Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie, które ukończył w 1886 roku. Wykształcenie muzyczne uzyskał na kursach Konserwatorium Muzycznego w Lipsku. Jako młody 20-letni nauczyciel rozpoczął racę w Ewangelickiej Szkole Ludowej w Ustroniu. W Ustroniu był także organistą oraz założył w 1898 roku chór kościelny.

W 1899 roku zamieszkał wraz z rodziną w cieszyńskiej Pajcie. Okres życia w Cieszynie należał do najbardziej owocnych i aktywnych okresów jego życia. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Młodzieży Ewangelickiej, na którego spotkaniach odbywały się między innymi próby jednego z pierwszych czterogłosowych chórów kościelnych na Śląsku Cieszyńskim. Wraz z zoną byli współzałożycielami ( również ks. senior Karol Kulisz, Dzięgielowianin)  Społeczności Chrześcijańskiej w Cieszynie, ruchu przebudzenia duchowego w ramach Kościoła Ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim . Był autorem wielu śpiewników. Słuchacze prelekcji mogli zapoznać się z tytułami wydawnictw cieszyńskiego pioniera w zakresie ewangelickiego muzykowania (zbiory pieśni i śpiewniki), kompozytora własnych utworów muzycznych. W Cieszynie pracował w trzech szkołach i od 1911 roku jako profesor muzyki w Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie Bobrku.

Profesor Andrzej Hławiczka przedstawił zebranym wizerunek młodego człowieka przepełnionego także innymi licznymi pasjami (poza muzycznymi ), takimi jak:

- pioniera w zakresie zbieractwa i gromadzenia pieśni ludowych,

- społecznika występującego z licznymi prelekcjami popularyzatorskimi dla okolicznych wspólnot ewangelickich wokół Cieszyna,

- miłośnika przyrody, gór i turystyki. Kiedy w Cieszynie w 1909 roku zakładano PTT „Beskid”, wśród jego założycieli był także Jędrzej Hławiczka.

- organizatora wieczorków ewangelickich „Społeczności Chrześcijańskiej” w sali Domu Narodowego. Kiedy uczestnicy wieczorków nie mieścili się w sali DN, przeniesiono je do największej sali ówczesnego Cieszyna, sali gimnastycznej im. Hassewicza.

Niezwykle bogate i aktywne życie pedagoga, troskliwego opiekuna i przyjaciela młodzieży, zostało tragicznie przerwane przez niezrównoważonego, wydalonego ze szkoły ucznia. W lipcu 1914 r. w akcie nieuzasadnionej zemsty zastrzelił swego pedagoga. Na pogrzebie żegnało go około 8 tysięcy osób.  Dzięki zebranej dokumentacji, profesor Andrzej Hławiczka przedstawił odnotowane we wspomnieniach i materiałach pośmiertne wyrazy szacunku złożone przez środowiska nauczycielskie, muzyków oraz krąg ewangelickich działacz

Korzystając z licznych wspomnień rodzinnych, prelegent przedstawił słuchaczom również portret wspaniałego męża i ojca pięciu synów, ujmującą polskością atmosferę domu rodzinnego żony Ewy (córki Jerzego Cieńciały), jak też gościnność i otwartość domu państwa Hławiczków.

Jędrzej Hławiczka pozostawił pięciu synów, spośród których najstarszy Karol objął po ojcu naukę śpiewu i muzyki w Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie i kontynuował jego działalność na polu upowszechniania pieśni polskiej na Śląsku.Najmłodszy Adamzostał duchownym i byłpierwszym powojennym proboszczem parafii katowickiej. Po przejściu na emeryturę mieszkał w Domu Opieki Emaus.

Ciekawe i dostarczające wielu wrażeń spotkanie wzbogacone zostało ponadto wykonaniem kilku pieśni skomponowanych przez Jędrzeja Hławiczkę, które zaprezentowała wnuczka muzyka dr Danuta Kwiatkowska, z kwartetem chórzystów chóru przy parafii ewangelickiej w Katowicach.

Na zakończenie można było także obejrzeć opublikowaną księgę poświęconą pamięci Jędrzeja Hławiczki, będącą rozszerzoną wersją  prezentacji.

Spotkanie, pozwoliło szczegółowo zapoznać się z sylwetką wspaniałego muzyka, człowieka głębokiej wiary, oddanego rodzinie i cieszyńskiej społeczności – rodem z Dzięgielowa.

autorka: uczestniczka spotkania L.Cz