english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Regionalnie, ekumenicznie, nowocześnie

Jubileusz 500 lat Reformacji w Zabrzu

14.06.2017

Te trzy słowa trafnie opisują lokalne obchody 500 lat Reformacji w Zabrzu. Regionalnie, ekumenicznie i nowocześnie, czyli na miarę czasów, w których żyjemy. W niedzielę 4 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste nabożeństwo, na którym kazanie wygłosił bp Marian Niemiec.


Regionalnie, ekumenicznie, nowocześnie

W święcie uczestniczyli parafianie oraz goście ekumeniczni - proboszczowie zabrzańskich parafii, marszałek Województwa Śląskiego Henryk Mercik, radni Sejmiku Województwa Śląskiego, prezydent Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski, zabrzańscy samorządowcy wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Marianem Czocharą, przedstawiciele instytucji Kultury, Zdrowia, Oświaty, telewizja zabrzańska i przedstawiciele lokalnej prasy.

 

Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewniła Filharmonia Zabrzańska pod dyr. Waldemara Chrzanowskiego i Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans con tutti” pod dyr. Waldemara Gałązki. Muzyka i śpiew w wykonaniu zabrzańskich artystów zabrzmiały w kościele „Pokoju” bardzo wymownie i dostarczyły uczestnikom tego wydarzenia wielu pięknych przeżyć i wzruszeń. Tegoroczni konfirmanci zaprezentowali w przygotowanej przez siebie scence zawartość i uniwersalność jubileuszowego hasła: Śląskie. Pełne Reformacji.

 

Nabożeństwo w Zabrzu odbyło się w Święto Zesłania Ducha Świętego, co przypomniało dzieło Ducha Świętego - Architekta i Budowniczego Kościoła. Uświadomiło też, że żywy Kościół to taki, w którym działa Orędownik i Pocieszyciel poprzez Słowo Boże i sakramenty.

Dzięki aktywności Ducha reformacyjne przesłanie jest wciąż aktualne. Chodzi przecież o kształtowanie swego sumienia w oparciu o Słowo Boże, by umieć podejmować odpowiedzialne decyzje wobec wyzwań, które przynosi nam życie.

 

Po nabożeństwie, w ogrodzie parafialnym wśród parafian i gości dominowali wiślańscy górale, którzy serwowali obiad i umilali świętowanie góralską muzyką w wykonaniu kapeli „Wista”.  Dla najmłodszych były przygotowane atrakcje. Najpierw świąteczna szkółka niedzielna, a później dużo ruchu i zabaw.

 

Było więc i regionalnie, i ekumenicznie, i nowocześnie zarówno za sprawą prezentacji młodzieży, jak i reformacyjnego przesłania: jako ludzie Kościoła i spadkobiercy Reformacji musimy trzymać rękę na pulsie, wracać do Źródła i stale umieć się odnaleźć wśród nowych wyzwań, zachowując ewangelickie wartości takie jak: wolność, odpowiedzialność, otwartość, autentyzm, życzliwość.     

 

Dzień wcześniej, w sobotę 3 czerwca br. odbył rajd rowerowy Śladami Zabrzańskich Ewangelików, zorganizowany przez Muzeum Miejskie w Zabrzu i Zabrzańską Masę Krytyczną. Na dystansie 20 kilometrów, odwiedzono dwa kościoły, dwa budynki parafialne, kaplicę w domu kopalni oraz dwa cmentarze. Rajd zakończył się krótką prelekcją i zwiedzaniem kościoła „Pokoju”. W tym rekreacyjnym i edukacyjnym wydarzeniu uczestniczyły 74 osoby. Wśród osób, które wzięły udział w rajdzie rozlosowano nagrody.

 

Foto: Sewer Kruczkowski