english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Spotkanie prawosławia z ewangelicyzmem

Jubileusz w Lublinie

11.06.2018

1 i 2 czerwca br. odbyły się w Lublinie uroczystości 25-lecia współpracy Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej z Ewangelickim Okręgiem Kościelnym Balingen. 


Spotkanie prawosławia z ewangelicyzmem

Obchodom towarzyszyła Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W poszukiwaniu tego, co łączy…”, podczas której przedstawiono m.in. historię kontaktów prawosławno-ewangelickich oraz podjęto temat prawosławnej duchowości i bilateralnego dialogu teologicznego.
 
Obchody rozpoczęły się od uroczystego molebnia, nabożeństwa dziękczynnego, celebrowanego w prawosławnej katedrze Przemienienia Pańskiego. Modlitwie przewodniczył władyka lubelsko-chełmski arcybiskup Abel (Popławski) w asyście duchowieństwa diecezjalnego oraz proboszcza parafii prawosławnej w Balingen ks. Michała Buka. Czynny udział w modlitwie wziął ks. Beatus Widmann, dziekan Ewangelickiego Okręgu Kościelnego Balingen, który odczytywał fragmenty Pisma Świętego oraz niektóre modlitwy w języku niemieckim. W przebieg liturgii zaangażował się również chór ewangelicki z Niemiec.
 


Po nabożeństwie rozpoczęła się całodniowa konferencja naukowa „W poszukiwaniu tego, co łączy…” Miała ona nie tylko charakter międzynarodowy i ekumeniczny, ale również interdyscyplinarny. Zebranych powitał abp Abel, a słowa pozdrowienia wygłosił m.in. prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Jednym z patronów honorowych wydarzenia był zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec. List gratulacyjny i pozdrowienia od bp. Samca odczytał ks. Grzegorz Brudny, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Lublinie. Nie zabrakło pozdrowień od prof. dr hab. Iwony Hofman, dziekan Wydziału Politologii UMCS. Warto zaznaczyć, że obrady odbywały się w szczególnym dla trwających obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości miejscu – w Auli im. Ignacego Daszyńskiego Pałacu Lubomirskich przy pl. Litewskim, gdzie w nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku utworzono Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, na czele którego stanął Ignacy Daszyński.

Konferencja moderowana przez prof. Sławomira Żurka (Katolicki Uniwersytet Lubelski) obejmowała kilka sesji tematycznych. W pierwszej  dr teol. Paweł Matwiejczuk (Państwowe Muzeum Etnograficzne) opowiedział o historii pierwszych i niełatwych kontaktów strony ewangelickiej z chrześcijańskim Wschodem rozpoczynających się od listu Filipa Melanchtona do Joasafa II, patriarchy konstantynopolitańskiego, i przetłumaczenia Augsburskiego Wyznania Wiary na język grecki.
 
 
Prof. Krzysztof Leśniewski (kierownik Katedry Teologii Prawosławnej Instytutu Ekumenicznego KUL) omówił znaczenie  Słowa Bożego, wiary, kultury i kultu na przykładzie misji świętych Braci Sołuńskich, św. św. Cyryla i Metodego. Koreferat o ewangelickim spojrzeniu na Biblię, nabożeństwo i kulturę wygłosił ks. Frank Steiner (Balingen). Z kolei ks. Andrzej Boublej, dyrygent prawosławnego chóru katedralnego w Lublinie, przedstawił znaczenie śpiewu w Kościele prawosławnym i najważniejsze ośrodku życia duchowego polskiego prawosławia.
 
 
O roli śpiewu dla chrześcijan tradycji reformacyjnej opowiadali dr Adam Załęski (organista i dyrygent Chóru Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie) oraz Wolfgang Ehni, dyrygent ewangelickiego chóru z Balingen.
 
Szczególnie interesujący był dwugłos na temat relacji i stanu obecnego dialogu luterańsko-prawosławnego. Ks. dr Roman Pracki, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie od lat uczestniczący w bilateralnym dialogu luterańsko-prawosławnym na płaszczyźnie międzynarodowej, nawiązując do wystąpienia dr. Matwiejczuka opowiedział o dalszych dziejach luterańsko-prawosławnych relacji i zarysował istotne wydarzenia trwającego wciąż dialogu z perspektywy ewangelickiej.
 
 
Prawosławny punkt widzenia na ten temat ukazał ks. Andrzej Mińko, proboszcz Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim. Duchowny odniósł się także do różnic, które dzielą ewangelików i prawosławnych.

Druga część sesji, prowadzona przez prof. Krzysztofa Leśniewskiego, dotyczyła aspektów z zakresu teologii praktycznej oraz nauk społecznych. I tak ks. Frank Steiner odniósł się do reakcji Kościoła ewangelickiego na procesy społeczno-gospodarcze w Europie, a prof. Andrzej Sadowski (Uniwersytet w Białymstoku) przedstawił przekrój społeczny polskiego prawosławna podając interesujące dane socjologiczne i demograficzne, z których wyłaniał się pozytywny obraz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, a przede wszystkich perspektywy jego rozwoju na Podlasiu i poza nim.

O dialogu w komunikacji międzykulturowej mówiła prof. Iwona Hofmann, a następnie odbył się panel z udziałem ks. Matthiasa Ströhle (Balingen), ks. mitrata prof. dr. Jerzego Tofiluka (rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie) i ks. Grzegorza Brudnego.

Konferencja zakończyła się prezentacją multimedialną owoców współpracy partnerstwa ekumenicznego, która doczekała się już kilku wydawnictw.
 
Następnego dnia w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy odbył się Ekumeniczny Koncert Muzyki Sakralnej z udziałem chóru katedry prawosławnej, chóru z Balingen i gospodarzy.

W organizację dwudniowego przedsięwzięcia zaangażowana była Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Ewangelicki Okręg Kościelny Balingen, Wydział Politologii UMCS, Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego i Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Lublinie.

źródło: www.ekumenizm.pl