english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

O władzy kluczy

1. Władza kluczy jest to urząd i władza Kościoła, dana mu przez Chrystusa do zatrzymywania i odpuszczania grzechów nie tylko poważnych i jawnych, lecz także drobnych i ukrytych, znanych tylko Bogu, jak jest napisane w Psalmie 19,13: „"Uchybienia - któż znać może?" A Paweł w Liście do Rzymian 7,25 uskarża się, że „ciałem służy zakonowi grzechu". Gdyż nie w naszej to mocy jest, lecz jedynie do samego Boga należy osądzać, jakie są, jak wielkie i jak liczne są grzechy, jak napisano w Psalmie 143,2: "Nie wchodź, w sąd ze sługą swoim, ponieważ nie będzie usprawiedliwiony przed tobą nikt z żyjących", a Paweł powiada: "Choć do niczego się nie poczuwam, jednak to mnie jeszcze nie usprawiedliwia" (I Kor. 4,4).