english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Podpisy teologów pod Artykułami

Dr Marcin Luter, podpisał.
Dr Justus Jonas, rektor, podpisał własnoręcznie.
Dr Jan Bugenhagen z Pomorza, podpisał.
Dr Kasper Cruciger, podpisał.
Mikołaj Amsdorff z Magdeburga, podpisał.
Jerzy Spalatyn z Altenburga, podpisał.
Ja, Filip Melanchton, powyższe artykuły aprobuję jako nabożne i chrześcijańskie; co do papieża zaś, stwierdzam, że jeśliby na Ewangelię pozwolił, można by mu z naszej strony przyznać ze względu na pokój i powszechne uspokojenie chrześcijan, którzy już są pod jego władzą i w przyszłości pod jego władzą będą, zwierzchnictwo nad biskupami, jakie już z prawa ludzkiego gdzie indziej ma.
Jan Agricola z Eisleben, podpisał.
Gabriel Didymus (Zwilling), podpisał.
Ja, Urban Rhegius (Rieger), superintendent zborów w Księstwie Luneburskim, podpisuję w moim i braci moich imieniu, a także Kościoła Hanowerskiego.
Ja, Stefan Agricola (Castenpauer), sługa Kościoła w Kur, i ja, Jan Draconites (Drach), profesor i sługa Kościoła w Marburgu, podpisuję.
Ja, Konrad Figenbotz (Feigenbutz), na chwałę Bożą podpisuję, że tak, jak powyżej, wierzyłem i dotąd tak każę, i mocno wierzę.
Vitus Dietrich, sługa Kościoła w Norymberdze.
Andrzej Osiander, sługa Kościoła w Norymberdze, podpisuję.
Erhard Schnepffius, kaznodzieja stuttgarcki, podpisuję.
Konrad Oettinger z Pfortheim, kaznodzieja księcia Ulryka.
Szymon Schneeweiss, proboszcz zboru w Crailsheim.
Jan Schlachinhauffen, pastor zboru w Coten. Jerzy Heltus z Forchheim.
Adam z Fuldy (Kraft), kaznodzieja z Hesji.
Antoni Corvinus (Rabę), kaznodzieja z Hesji.
Znowu ja, Jan Bugenhagen z Pomorza, podpisuję w imieniu magistra Jana Brenza, który odjeżdżając z Szmalkalden zlecił mi ustnie, a także listem, jaki pokazałem tym braciom, którzy już podpisali.
Ja, Dionizy Melander, podpisuję się pod Wyznaniem, Apologią i Konkordią odnośnie do Eucharystii.
Paweł Rhodius (Rhode), superintendent szczeciński.
Gerhard Oemcken, superintendent zboru w Minden.
Ja, Brixius Northanus (Thon Noirde), sługa zboru Chrystusowego, który jest w Soest, podpisuję się pod Artykułami czcigodnego Ojca Marchia Lutra i wyznaję, że dotąd tak wierzyłem i nauczałem, i nadal przez Ducha Chrystusowego będę wierzył i nauczał. Michał Caelius, kaznodzieja w Mansfeldzie, podpisał. M. Piotr Geltner, kaznodzieja w Frankfurcie nad Menem, podpisał. Wendalin Faber, proboszcz w Seburgu koło Mansfeldu.
Jan Aepjnus z Hamburga podpisał, a co do zwierzchności papieskiej, to wraz ze wszystkimi kaznodziejami Hamburga zgadza się ze zdaniem pana Filipa dokonanym na końcu.
Ja, Jan Aepinus, podpisuję.
Podobnie i ja, Jan Amsterdamus (Timan) z Bremy.
Ja, Fryderyk Myconius (Mecurn), pastor zboru w Gotha w Turyngii, podpisuję
w imieniu własnym i Justusa Meriiusa (Menig) z Eisenach.
Ja, Jan Lang, doktor i kaznodzieja zboru w Erfurcie, w imieniu własnym
Linnych moich współpracowników w Ewangelii, mianowicie:
licencjata Ludwika Platza z Melsungen,
magistra Zygmunta Kirchnera,
Wolfganga Kismettera,
Melchiora Weittmana,
Jana Thala
Jana Kiliana,
Mikołaja Fabera,
Andrzeja Mensera,
moją własną ręką podpisuję.
Także ja, Egidius Mecheler, własną ręką podpisuje.