english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

25 lat luterańsko-metodystycznej interkomunii

Jubileusz w Niemczech

18.10.2012

W luterańskim kościele św. Wawrzyńca w Norymberdze władze Zjednoczonego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Niemiec (VELKD) oraz Ewangelicko-Metodystycznego Kościoła w Niemczech obchodziły 25-lecie wspólnoty ołtarza i ambony. 


25 lat luterańsko-metodystycznej interkomunii

To właśnie w tej świątyni proklamowano przed ćwierćwieczem dokument, w którym obydwa Kościoły oficjalnie zawarły interkomunię.  

 

- To, co nas dzieli, nie może nas powstrzymać od tego, abyśmy wspólnie i widzialnie jako jedno ciało byli słyszani i zabierali głos na rzecz prawa i pokoju, a także zwracali się przeciwko wszystkim formom fundamentalizmu – prawdziwego niebezpieczeństwa podziału – powiedział bp Gerhard Ulrich, zwierzchnik VELKD.

 

Głównym punktem obchodów jubileuszowych było nabożeństwo z Sakramentem Ołtarza w kościele św. Wawrzyńca, w którym oprócz bp. Ulricha uczestniczyła również biskup Rosemarie Wenner, zwierzchnik niemieckich metodystów.

 

Nie tylko metodyści i ewangelicy tradycji luterańskiej w Niemczech związani są wspólnotą ołtarza i ambony. Także polskie Kościoły – ewangelicko-augsburski i metodystyczny – łączy od kilku lat interkomunia, w której uczestniczą również wszystkie Kościoły członkowskie Wspólnoty Ewangelickich Kościołów w Europie.

 

Dariusz Bruncz, ekumenizm.pl