english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Kościoły partnerskie podczas pandemii cz. 7

Pozdrowienia z Diecezji Oregon w USA

11.09.2020

Kościoły partnerskie podczas pandemii cz. 7

Synod (Diecezja) Oregon jest jednym z 65 Synodów (Diecezji) Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Ameryce. Jest wspólnotą wiary, która dzieli się pasją zmieniania świata na lepsze.

W Oregonie żyje ponad 30 000 Luteran, skupionych w 111 parafiach. Biskup Laurie Larson Caesar pełni funkcję Biskupa od 2019 roku i została wybrana na 6-letnią kadencję. Więcej na jej temat można przeczytać tutaj: https://ewangelicy.pl/2019/08/06/nowa-biskup-partnerskiego-synodu/

W ramach partnerstwa z naszym Kościołem realizowane są wizyty studyjne kobiet, naprzemiennie w Polsce i w USA. Delegatki uczestniczą w krajowych forach kobiet i poznają kraj i Kościół gospodarzy. Partnerstwa zawiązane są również na szczeblach parafialnych i tak np. parafia Canby z Oregonu angażuje się w prowadzenie półkolonii dla dzieci z językiem angielskim w parafii w Dzięgielowie. 

Pozdrowienia od bp Laurie Larson Ceasar z Synodu (Diecezji) Oregon Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Ameryce19 września br. Synod Oregon przygotowuje konferencję online pod tytułem „Synodalny dzień nauki. Wyzwalając nasze ukryte historie”. Mottem są słowa z 5 Księgi Mojżeszowej 11, 18-19: „Przyjmijcie zatem te moje słowa do swego serca i do swojej duszy i przywiążcie je jako znak do swojej ręki i niech będą jako opaska między waszymi oczyma; Nauczajcie ich swoich synów, mówiąc o nich, gdy siedzisz w domu i gdy jesteś w drodze, i gdy się kładziesz, i gdy wstajesz”.

Konferencja adresowana jest do wszystkich członków Kościoła, duchownych i świeckich, jako dzień odpoczynku, nauki i fascynacji tym, jak Bóg może działać, kiedy jesteśmy razem i kiedy poważnie potraktujemy przykazanie Jezusa o kochaniu swoich bliźnich, jak siebie samych, a także o wyzwaniu, które kładzie przed nami Biblia, o zakryciu wiedzy przed mądrymi i o „najmniejszych braciach”.

W programie pomysły i innowacyjne rozwiązania na prowadzenie nabożeństw i życia parafialnego w czasie pandemii, przewidziane są też grupy dyskusyjne dot. problemu rasizmu, opieki zdrowotnej oraz kwestii priorytetów na przyszłość. 

Z ostatniej chwili

14 września dotarła z Oregonu prośba o modlitwę za mieszkańców tego stanu oraz Kościół. Stan Oregon trawią liczne pożary. Rozprzestrzeniły się już na 360 000 ha, ponad 500 000 osób jest w trakcie ewakuacji lub przygotowuje się do ewakuacji. 7 osób zginęło. Powietrze w Portland jest pełne dymu, brakuje ludzi i sprzętu do walki z pożarami. Módłmy się o Oregon!