english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Stuttgart 2010 - Kraków 2023

W drodze do Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej

01.10.2020

Stuttgart 2010  - Kraków 2023

W dniach 23-25 września 2020 r. delegacja Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w składzie : Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec, Prezes Synodu ks. dr Adam Malina, zwierzchnik dieceji cieszyńskiej bp Adrian Korczago, zwierzchnik diecezji katowickiej bp Marian Niemiec, ks. Roman Pracki, proboszcz parafii w Krakowie oraz koordynatorka kontaktów zagranicznych Anna Wrzesińska i dyrektor Kancelarii Konsystorza Ewa Śliwka, przebywała z wizytą w Ewangelicko-Luterańskim Kościele w Wirtembergii z siedzibą w Stuttgarcie.  
 
Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń nt. organizacji Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które Luterański Kościół Wirtembergii organizował w 2010 r. w Stuttgarcie. Rozmawiano nt. wyzwań organizacyjnych, podziału obowiązków, zakresu zadań związanych z planowaniem Zgromadzenia. Wszystkie informacje merytoryczne przedstawił nadradca kościelny Klaus Rieth, który pełnił funkcję lokalnego koordynatora Zgromadzenia w Stuttgarcie. 
 
Podczas wizyty odbyło się również spotkanie z Biskupem Kościoła Wirtembergii ks. Frankiem July, który pełni również funkcję przewodniczącego Niemieckiego Komitetu Krajowego Światowej Federacji Luterańskiej. 
 
Z inicjatywy dr Michaela Blume, odpowiedzialnego w kraju związkowym Badenia Wirtemberga za walkę z antysemityzmem i prawicowym ekstremizmem delegacja została zaproszona do Gminy Żydowskiej, gdzie prof. Barbara Traub, Przewodnicząca Gminy Żydowskiej przedstawiła, prócz histroii, bieżącą działalność edukacyjną Gminy, która prowadzi przedszkole oraz szkołę podstawową, cieszącą się dużą renomą w społeczeństwie. W spotkaniu wziął również udział Konsul RP w Monachium, pan Michał Król. 
 
Jednym z punktów programu była rozmowa z sekretarzem generalnym Gustav Adolf Werk Kościoła Badenii-Wirtembergii Michaelem Proßem, w której poryszono tematy wzajemnej współpracy i wyzwań związanych z prowadzonymi akcjami fundraisingowymi dla projektów kościelnych. 
 
Ważnym elementem spotkania był również czas na podsumowanie wizyty, gdzie wszyscy uczestnicy mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami oraz przemyśleniami w kontekście organizacji Zgromadzenia ŚFL w Krakowie. W podsumowaniu uczestnicy podkreślili, że wizyta była bardzo potrzebna i jest istotnym wkładem do przygotowań Zgromadzenia w Polsce.  

zdjęcie: Lars Neuberger