english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

80 lat od rozpoczęcia II wojny światowej

Odbędzie się ekumeniczne nabożeństwo upamiętniające początek wojny

13.04.2019

31 sierpnia 2019 r. odbędzie się w kościele Świętej Trójcy w Warszawie ekumeniczne polsko-niemieckie nabożeństwo upamiętniające rozpoczęcie II wojny światowej.


80 lat od rozpoczęcia II wojny światowej

80 lat po wkroczeniu wojsk niemieckich do Polski, Polacy i Niemcy upamiętnią początek II wojny światowej podczas ekumenicznego nabożeństwa, które odbędzie się 31 sierpnia 2019 r. w kościele Świętej Trójcy  w Warszawie. Zadecydowała o tym polsko-niemiecka Komisja Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) i Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD), która spotkała się w Bielefeld w dniach 9-10 kwietnia 2019 r. 

 

W skład Komisji wchodzą: (ze strony EKD) ks. Annette Kurschus, prezeska Kościoła Ewangelickiego Westfalii, ks. nadradca Dirk Stelter, referent EKD ds. Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej oraz (ze strony PRE) bp Jerzy Samiec, prezes PRE, ks. Grzegorz Giemza, dyrektor PRE.

 

W uroczystościach 31 sierpnia, obok ks. prezes Kurschus i biskupa Samca udział wezmą przedstawiciele EKD i Kościołów zrzeszonych w Polskiej Rady Ekumenicznej.

 

Ks. prezes Kurschus podkreśliła, że wspólne nabożeństwo będzie mocnym znakiem solidarności przekazanym od Kościołów. Będzie to możliwość przypomnienia o cierpieniach II wojny światowej, ale też okazja do tego, by podziękować Bogu za kroki pojednania, które zostały podjęte w ostatnich dziesięcioleciach. Nabożeństwo ma przypomnieć Kościołom o odpowiedzialności, jaką ponoszą za swoje kraje i przyszłość Europy.

Komisja ukonstytuowała się 30 maja 1974 r. Na czele stanęli wówczas prezydent heskiego Kościoła Ewangelickiego ks. dr Helmut Hild oraz ówczesny prezes PRE i zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce bp Jan Niewieczerzał. Od tego czasu Komisja wielokrotnie dawała impulsy do pojednania między Niemcami a Polakami, zarówno w okresie zimnej wojny, jak i podczas przemian politycznych w latach 1989/90 oraz przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r.


Spotkania Komisji Kontaktów odbywają się raz do roku. W posiedzeniach komisji uczestniczą przedstawiciele Kościoła Ewangelickiego w Niemczech oraz Polskiej Rady Ekumenicznej, którzy pracują wspólnie nad procesem pojednania między obydwoma sąsiadującymi krajami.źródło: ekd.de

W uroczystości 31 sierpnia obok Preses. hc Kurschus i biskup Samiec, inni przedstawiciele EKD i kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej . „Dzięki naszemu uwielbieniu”, powiedział Kurschus, „ustanowimy silny znak solidarności naszych kościołów. Chcemy wspólnie upamiętnić cierpienie drugiej wojny światowej, która wydarzyła się 80 lat temu z Niemiec, ale także składamy podziękowania za kroki pojednania przed Bogiem, byliśmy w stanie iść w parze w ostatnich dziesięcioleciach. Oba przypomną Kościołom o odpowiedzialności, jaką ponosimy za nasze kraje i przyszłość Europy ”.
 
To spotkanie i ciało doradcze powstało między Polską Radą Ekumeniczną a EKD w 1974 r. W wyniku memorandum EKD opublikowanego w 1965 r., Zatytułowanego „Sytuacja przesiedleńców i relacje narodu niemieckiego z ich wschodnimi sąsiadami” („Ostdenkschrift”). Od tego czasu Komitet wielokrotnie dawał impuls do pojednania między Niemcami a Polakami - zarówno w okresie zimnej wojny, jak i podczas przemian politycznych w latach 1989/90, a także przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. I Układzie z Schengen z 2007 r.