english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Europejska Konsultacja ŚFL

Spotkanie przedstawicieli Kościołów członkowskich Światowej Federacji Luterańskiej

19.05.2015

W dniach 11-14 maja 2015 odbyły się w Trondheim w Norwegii Europejskie Konsultacje Światowej Federacji Luterańskiej, która zgromadziła zwierzchników i przedstawicieli Kościołów członkowskich trzech regionów: Europy Środkowo-Wschodniej, Środkowo-Zachodniej i Skandynawii.


Europejska Konsultacja ŚFL

Podczas konsultacji zaprezentowano szereg referatów związanych z tematem nawiązującym do jubileuszu 500-lecia Reformacji: „Wyzwoleni przez Bożą łaskę”. Przedstawiciele Kościołów zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: Od czego zostaliśmy wyzwoleni i jak wykorzystujemy tę wolność?

Referat pt. „Wyzwoleni do wolności! Tylko jak radzić sobie z wolnością?” wygłosił zwierzchnik  Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, bp Jerzy Samiec. W swoim wystąpieniu mówił o realiach związanych z przemianami zachodzącymi w Polsce przed i po upadku komunizmu oraz roli Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w tym procesie. Biskup Samiec przypomniał jak wyglądała polska rzeczywistość przed upadkiem komunizmu, o skomplikowanej sytuacji politycznej, problemach bytowych i utrudnionym podróżowaniu. Wspomniał też, że „ludzie walczyli o polepszenie swojego życia. Jednak nikt, albo prawie nikt nie marzył o wolności politycznej.”

Dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce był to trudny moment. Polacy opuszczali kraj w tęsknocie za wolnością, co powodowało „systematyczne zmniejszanie się ilości wiernych. Szacuje się, że po zakończeniu drugiej wojny światowej w Polsce pozostało około 300 tys. ewangelików. W latach 60-tych było nas już tylko 150 tys. w latach 80-tych 100 tysięcy, a dziś około 70 tys. wiernych”.

Jednak zmiany nadeszły w 1989 roku. „Jak to było możliwe? Pewnie wielu stwierdzi, że to był zbieg okoliczności, tak potoczyły się dzieje ludzkości, lecz dla mnie i dla wielu Polaków – podkreślił bp Samiec - to dowód na działanie Bożej Łaski”.

Biskup przypomniał jakie znaczenie pod koniec lat siedemdziesiątych miała modlitwa nie tylko w Kościele ewangelickim, ale także w Kościele rzymskokatolickim. Zacytował słowa papieża Jana Pawła II wypowiedziane podczas pierwszej pielgrzymki do Polski: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi" i wyraził opinię, że „modlitwa ta była inspiracją, by prosić Boga o odnowę sytuacji w ojczyźnie. Modlili się więc katolicy, prawosławni, ewangelicy i ewangelikalni chrześcijanie”.

Ta wspólna modlitwa przyniosła owoce: „Bóg odpowiedział na nasze modlitwy i ze swojej Łaski wyzwolił nas z niewoli do wolności”.

Polska stała się krajem, w którym zaczęły zachodzić zmiany, młodzi ludzie mają możliwość poszerzania swoich horyzontów, można swobodnie podróżować, prowadzić prywatną działalność.

Nowe perspektywy pojawiły się też dla Kościoła: aktualizacja prawa, rozbudowa diakonii, rozwinięcie działalności edukacyjnej. Lecz wolność, zaznaczył Biskup Kościoła, ma też swoje konsekwencje: wyjazdy za pracą, które wiążą się z rozstaniem małżonków i pozostawieniem dzieci pod opieką rodziny, zwlekanie z zakładaniem rodziny spowodowane naciskiem na rozwój kariery zawodowej, nadmierne akcentowanie sukcesu, swoboda seksualna, pogłębiająca się przepaść pomiędzy ubogimi i bogatymi oraz fascynacja światem wirtualnym.

Kościół winien więc reagować na obecną sytuację i robi to podejmując działania w takich sferach jak edukacja (nacisk na wartości chrześcijańskie i ewangelicki etos pracy), diakonia (pomoc potrzebującym, szczególnie tym, którzy doświadczają ubóstwa i cierpienia) i poradnictwo (towarzyszenie w kryzysach).

Istotnym elementem jest także obecność w mediach, szczególnie w mediach społecznościowych, gdzie aktywnych jest coraz więcej ewangelików w różnym wieku.

Wolność jakiej doświadczamy w Polsce wymaga więc od Kościoła konkretnego zaangażowania i wspierania swoich wiernych oraz odważnego głoszenia Ewangelii.

Konsultacje w Trondheim były okazją do wymiany doświadczeń oraz rozmów na temat aktualnych problemów Kościołów członkowskich.

Uczestników spotkania poruszyła wiadomość o kolejnym trzęsieniu ziemi w Nepalu. Sekretarz Generalny, ks. Junge, zapewnił o wsparciu jakie ŚFL oferuje dla ofiar i zachęcił by uczestnicy spotkania włączyli się w modlitwę o poszkodowanych. W modlitwie poprowadziła zebranych Biskup Kościoła Norwegii ks. Helga Haugland Byfuglien.

Podczas konsultacji dyskutowano na temat sytuacji uchodźców i nielegalnych imigrantów oraz roli jaką mogą odegrać Kościoły angażujące się w pomoc. Podjęto też rozmowy dotyczące znaczenia wspólnoty i konsekwencji płynących z lokalnych kontekstów, w jakich funkcjonują Kościoły członkowskie.

Młodzi reformatorzy zorganizowali interesujący panel na temat zmian klimatu, gdzie przedstawiciele różnych regionów opowiadali o tym, jakie działania są podejmowane w Kościołach lokalnych w tej kwestii. W dyskusjach zwrócono uwagę, że by zapobiec zmianom lub zmniejszyć ich skutki należy przejść od słów do czynów i zrewidować swoje indywidualne podejście, uwrażliwiać ludzi wokół siebie, wprowadzać widoczne zmiany w życiu.

Spotkanie w Trondheim dawało możliwość udziału we wspólnych nabożeństwach, które prowadzili duchowni z Kościoła Norwegii i Wolnego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego, gospodarze spotkania.

Konsultacje służyły nawiązywaniu i poszerzaniu relacji pomiędzy Kościołami luterańskimi w Europie oraz rozmowom na temat przygotowań do jubileuszu 500-lecia Reformacji.