english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Europejskie zgromadzenie protestantów

Spotkanie GEKE we Florencji

04.09.2012

20 września odbędzie się we Florencji 7. Zgromadzenie Ogólne Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (GEKE). 


Gospodarzami spotkania GEKE, do której należy 105 Kościołów luterańskich, reformowanych, unijnych i metodystycznych, będzie Kościół waldensów wraz z metodystami oraz lokalny Kościół luterański. We Florencji zostaną wybrane nowe władze organizacji, a także określony plan działania do 2017 roku, a więc jubileuszu 500-lecia Reformacji.  

 

Hasłem zgromadzenia są słowa „Wolni ku przyszłości”, które odnoszą się zarówno do reformacyjnego jubileuszu, jak i najbliższych lat działania europejskich protestantów. Dyskutowane będą również zagadnienia, dotyczące tożsamości protestantyzmu w jego konfesyjnej różnorodności oraz wyzwań społeczno-kulturalnych Starego Kontynentu. Omówione zostaną również kwestie ekumeniczne, dotyczące rozumienia Kościoła w kontekście dialogu między GEKE a Kościołem rzymskokatolickim – początek bilateralnych rozmów zaplanowany został na luty 2013 roku.  

 

Kościoły europejskie należące do GEKE łączy pełna wspólnota ołtarza i ambony. Do GEKE należą dwa polskie Kościoły – Kościół Ewangelicko-Augsburski oraz Kościół Ewangelicko-Reformowany.

 

Dariusz Bruncz, ekumenizm.pl