english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Kolejne nabożeństwo w Utrechcie

Polskie nabożeństwo w Holandii

04.03.2015

W pierwszą niedzielę marca (1.03) w luterańskim kościele w Utrechcie odbyło się kolejne polskie nabożeństwo, które zgromadziło około 20 osób – ewangelików pochodzących z różnych stron Polski, a obecnie mieszkających w różnych częściach Holandii.


Kolejne nabożeństwo w Utrechcie

Nabożeństwo z Sakramentem Ołtarza odprawił ks. Marcin Brzóska – proboszcz parafii w Świętochłowicach oraz członek Komisji Kontaktów Polsko-Holenderskich. W nabożeństwie wzięli także udział przedstawiciele holenderskiej Komisji Kontaktów Holendersko-Polskich – ks. Johann Beks, Sake Postma oraz Marta Kubala – Polka od kilkunastu lat mieszkająca tuż przy luterańskim kościele w Utrechcie, która jest koordynatorką polskich nabożeństw w tym mieście.

 
Nabożeństwo było czasem rozważania Słowa Bożego, społeczności Komunii świętej, modlitwy i wspólnego śpiewu, a także spotkaniem osób, które łączy wspólna wiara i jej przeżywanie. Spotkanie to miało swoją kontynuację po nabożeństwie, kiedy to w sali parafialnej uczestnicy mogli usiąść przy zupie, kawie i herbacie. Był to czas rozmów, wzajemnego poznawania się i wymiany myśli. Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni, co do tego, że polskie nabożeństwa w Holandii powinny być kontynuowane, z nadzieją, że będzie w nich brała udział jeszcze liczniejsza grupa ewangelików pochodzących z Polski, a obecnie mieszkających w Holandii.

 

Ks. Marcin Brzóska