english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Komisja Miśnieńska o 500-leciu Reformacji

Wspólny głos ewagelicko-anglikański

12.10.2014

28 września zakończyło się w Berlinie 24. posiedzenie anglikańsko-ewangelickiej komisji dialogu, działającej na mocy tzw. Ugody z Miśni, ustanawiającej gościnność eucharystyczną między anglikańskim Kościołem Anglii a Kościołami wchodzącymi w skład Ewangelickiego Kościoła w Niemczech (EKD). Jednym z tematów spotkania był zbliżający się jubileusz 500-lecia Reformacji.


Komisja Miśnieńska o 500-leciu Reformacji

Tytułem tegorocznego posiedzenia Komisji było hasło „Reformacja i polityka”, które stoi w centrum tegorocznych przygotowań do reformacyjnego jubileuszu w 2017 roku.

 

Wizyta anglikańskich gości rozpoczęła się od spotkania z przewodniczącym Bundestagu dr. Norbertem Lammertem, który opowiedział o relacjach państwo-Kościoły w Niemczech. Lammert, który jest zaangażowanym katolikiem, zachęcił Miśnieńską Komisję, aby Kościoły nie porzucały swojego właściwego powołania, ale by w przystępnej formie angażowały się w społeczny dyskurs.

 

Członkowie Komisji zapoznali się również z pracą na rzecz uchodźców realizowaną przez lokalny Kościół – Ewangelicki Kościół Krajowy Berlina-Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc. Dyskutowano nad możliwościami rozbudowy partnerstw między Kościołami krajowymi EKD a diecezjami Kościoła Anglii oraz na płaszczyźnie parafialnej jako krok na drodze do pełnej jedności, a więc pełnej interkomunii. Obecnie anglikanów i ewangelików łączy ugoda o gościnności eucharystycznej – tzn. uczestnictwa wiernych i duchownych jednego Kościoła w liturgii eucharystycznej drugiego, jednak ze względu na różne rozumienie urzędu między anglikanami oraz ewangelikami różnych z wyznań (luteranami, reformowanymi i ewangelikami unijnymi) nie jest praktykowana intercelebracja eucharystyczna. Kościół Anglii znajduje się natomiast w pełnej komunii z luterańskimi Kościołami Skandynawii i krajów nadbałtyckich.

Tegoroczne spotkanie zakończyło się 28 września w katedrze berlińskiej nabożeństwem komunijnym. Kazanie wygłosił Nicholas Baines, biskup Leeds i anglikański współprzewodniczący Komisji. Kolejne posiedzenie odbędzie się w przyszłym roku w Liverpoolu.

 

luter2017.pl

zdjęcie: ekd.de