english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Koronawirus na Węgrzech

Sytuacja przedstawiona przez Kościół Luterański na Węgrzech

03.04.2020

Z sytuacją kryzysową pandemii koronawirusa mierzymy się niemal wszyscy w Europie i na świecie. W Państwach i Kościołach działają sztaby kryzysowe, które próbują odpowiedzieć na wyzwania związane z rozprzestrzeniający się wirusem. Z naszymi partnerami z zagranicy jesteśmy w stałym kontakcie, wspierając się i wymieniając doświadczeniami. Dzisiaj otrzymaliśmy informacje, jak radzi sobie w tej sytuacji Kościół Luterański na Węgrzech.


Koronawirus na Węgrzech

W czasie pandemii na Węgrzech, w państwie powołano specjalną grupę operacyjną opracowującą strategię działania w czasach kryzysu. 2 kwietnia odnotowano 585 potwierdzonych przypadków osób zarażonych koronawirusem. Rzeczywista liczba zakażeń jest zdecydowanie wyższa, ale istnieją tylko szacunki dotyczące tych liczb. Do tej pory zmarło 20 pacjentów. 40 osób wyzdrowiało.

Zdając sobie sprawę, że kraje zachodnie zmagają się z brakiem zaopatrzenia medycznego, Węgry starają się pozyskać zaopatrzenie ze Wschodu. Oczekuje się, że w tym tygodniu taki sprzęt zostanie przetransportowany z Chin.

25 marca premier Viktor Orbán zapowiedział podjęcie przez rząd kroków mających na celu przeciwdziałanie zbliżającej się katastrofie gospodarczej. Środki te są skierowane głównie do sektorów szczególnie dotkniętych przez wirusa. Wydane w minionym tygodniu ustawy rządowe przewidują na przykład zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne pracodawców z branży turystycznej, gastronomicznej, rozrywkowej, sportowej, usług kulturalnych, przemysłu filmowego, gier i transportu pasażerskiego. Składki pracownicze zostały również obniżone na okres przejściowy.

28 marca wydano ogólne zarządzenie dotyczące pobytu w domu. Obywatele mogą opuszczać swoje domy z istotnych powodów (takich jak praca lub zakup niezbędnych artykułów).

Zamknięto przedszkola, szkoły i uniwersytety. Wprowadzono internetową edukację na odległość, co stanowi ogromne wyzwanie dla wszystkich.

Biskupi wszystkich tradycji chrześcijańskich zwrócili się do swoich proboszczów i członków, aby zrezygnowali z odprawiania nabożeństw w Kościołach i zaangażowali się w duszpasterstwo za pośrednictwem internetu. Wzrosła liczba audycji w telewizji i radiu. Na stronie internetowej Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Węgrzech (ELCH) znajduje się lista nabożeństw online na kanałach Facebook lub Youtube. Wiele parafii zdecydowało się na wydawanie drukowanych kazań dla członków, którzy nie korzystają z internetu.  

W niedzielę 22 marca br. nabożeństwo w kościele ewangelicko-luterańskim w Budapeszcie-Budafok poprowadził bp Tamása Fabiny. Nabożeństwo było transmitowane na żywo w Telewizji Węgierskiej i jest teraz dostępne z angielskimi napisami w serwisie Youtube. Z powodu pandemii Kościół był praktycznie pusty, ale nadal można było doświadczyć Bożej obecności.  


Departament ds. Parafii i Misji Kościoła zaprosił parafie do ubiegania się o nadzwyczajne fundusze przeznaczone na pomoc rodzinom i osobom szczególnie potrzebującym.

Uruchomiono ekumeniczne doradztwo duszpasterskie telefonicznie i online. Ta ekumeniczna inicjatywa została podjęta przez kilka Kościołów członkowskich Rady Ekumenicznej Kościołów na Węgrzech, w tym przez Kościół Ewangelicko-Luterański na Węgrzech.

Biskup Péter Kondor, biskup Diecezji Południowej, odpowiedzialny za Diakonię, wyraził swoje uznanie dla pracowników Diakonii za ich posługę w tych trudnych czasach. W swoim przesłaniu wzywał do zachowania spokoju i profesjonalizmu oraz zapewniał pracownikom Diakonii swoje wsparcie. Kościół Ewangelicko-Luterański na Węgrzech posiada ponad 40 instytucji diakonijnych, gdzie ponad 6.000 osób jest pod opieką około 1.500 pracowników. Osoby mieszkające i pracujące w tych placówkach są szczególnie narażone na zakażenie COVID-19 i muszą zmagać się z ogólnym brakiem wyposażenia ochronnego.

Wezwanie do modlitwy

"Ufajcie, Ja jestem, nie bójcie się!" (Mt 14,27 Biblia Warszawska)

Ekumeniczna Rada Kościołów na Węgrzech wezwała kościoły członkowskie i ich parafie do wspólnej modlitwy:

„Obecność Boga zachęca nas, abyśmy nie bali się, ale prosili Go o pomoc.

Módlmy się za lekarzy i pielęgniarki oraz o mądrość i siłę dla tych, którzy zajmują stanowiska kierownicze, aby mogli podejmować odpowiedzialne decyzje.

Prosimy, aby ludzie w naszym kraju zachowali dyscyplinę, aby przyjęli i przestrzegali przepisy wydane przez organy rządowe.

Módlmy się za Europę, za cały świat i za tych, którzy są chorzy.

Niech duch nadziei podtrzymuje nas każdego dnia, gdy zbliżamy się do Wielkiego Tygodnia i przygotowujemy się do świętowania Zmartwychwstania Chrystusa.”