english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Leśny kościół w Suchdolu

Otwarcie w Suchdolu na Morawach

25.10.2012

W  ramach VI Konferencji (19 – 21. 10.2012 r.) Stowarzyszenia Badań i Upowszechnienia Historii Regionalnej „MORAVIAN” odbyło się otwarcie „Leśnego kościoła” koło Suchdolu nad Odrą, na Morawach.


Leśny kościół w Suchdolu

Kościół leśny znajduje się w miejscowości Kletne. Usytuowany jest nad potokiem Kleteńskim, w głębokim jarze zwanym „Piekło”. Jest to miejsce symboliczne, bo z przekazów wiadomo tylko, że kaznodzieje Jednoty Braterskiej w czasach kontrreformacji przybywali na te tereny z dzisiejszej Skalicy na Słowacji, a jednym z nich był Martin Schneider (1612 – 1673). Organizował on zgromadzenia poza Suchdolem w majątku Zeisbergerów, podczas których udzielano Chrztów i Wieczerzy Pańskiej.

 

W uroczystości udział wzięli duchowni i wierni z Kościołów: Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W., Czeskobraterskiego, Metodystycznego i Adwentystów w osobach: emerytowanego biskupa ŚKEAW ks. Stanisława Piętaka, ks. Jana Cieślara, ks. Radowana Rosickeho, ks. Stanisława Kaczmarczyka, lic. teol. Jiřiho Pavlána. W otwarciu „Leśnego kościoła” udział wzięli także ambasador Republiki Czeskiej w Danii dr Zdeněk Lyčka oraz starosta Suchdola Richard Ehler. Z Polski w uroczystości uczestniczyli współtwórcy książki „Leśne kościoły” – Michał Pilch i Jan Kliber..

 

Uroczystość otwarcia była uroczystością religijną. Rozpoczęła się pieśnią „Cudowna Boża łaska”, wykonaną przez trio na fujarkach, a potem zaśpiewano pieśń ks. Marcina Lutra „Náš Pane, zůstaň s námi” – polska wersja „Zachowaj nas przy Słowie swym”, po czym rozważanie wygłosił  lic. teol. Jiři Pavlán. Po drugiej pieśni poproszono o zabranie głosu Michała Pilcha. Przekazał informację o tym jak powstawała książka „Leśne kościoły” i jak w polskiej części Beskidów odbywają się nabożeństwa w tych miejscach. Zwrócił również uwagę na fakt, że wydana w Polsce publikacja była inspiracją dla Suchdolan, aby taki obiekt powstał na Morawach. Wyraził nadzieję, że to miejsce, tak jak podobne w Beskidach, stanie się w przyszłości miejscem regularnych zgromadzeń. Wystąpienie było tłumaczone na języki: czeski i niemiecki.

 

Jak dotrzeć do „Leśnego kościoła”

 

Z Suchdola wyjeżdżamy ul. J.A.Komeńskiego w kierunku na Kletne. Za wiaduktem nad autostradą D1 po około 300 metrach skręcamy w lewo i dojeżdżamy do parkingu. Z parkingu idziemy piechotą w dół wzdłuż wysokiego brzegu zbiornika wodnego. Dochodzimy do Kleteńskiego potoku. Przechodzimy na jego drugi brzeg kierując się w lewo i po kilkunastu metrach dochodzimy „Leśnego kościoła”. Jest tam obelisk oraz tablica informacyjna (tekst: czeski, niemiecki i angielski).

 

Tekst i zdjęcia: Michał Pilch