english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Niemiecko-polskie spotkanie partnerskie

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce oraz Ewangelicko-Luterański Kościół Północnych Niemiec

28.09.2016

Przedstawiciele Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej oraz Diecezji Wrocławskiej w Polsce spotkały się w Sellin (Rugia - Niemcy) z kierownictwem Ewangelicko–Luterańskiego Kościoła Północnych Niemiec (Nordkirche). Tematem trzydniowego spotkania partnerskiego było nawiązanie do wspólnego dziedzictwa Reformacji i aktualnych wyzwań dla Kościołów luterańskich.


Niemiecko-polskie spotkanie partnerskie

Dwa Kościoły, wspólne korzenie

 

Pierwszego dnia moderujący spotkanie Mathias Tuve, koordynator polsko –niemieckiej grupy roboczej, przywitał wszystkich uczestników (14 reprezentantów z Polski, 13 reprezentantów z Niemiec), mówiąc o ważności pielęgnowania partnerstwa, wymianie doświadczeń oraz dyskusji o przyszłości w kontekście roku 2017.


Obecny na spotkaniu zwierzchnik Kościoła (Nordkirche) biskup Gerhard Urlich powiedział: „Temat Reformacji łączy nasze dwa Kościoły szczególnie w osobie reformatora Jana Bugenhagena. Jako Doktor Pomeranus był on aktywny zarówno na terenach dzisiejszego Kościoła Północnych Niemiec, jak i w polskich diecezjach partnerskich. Razem więc, chcemy zapytać, co Reformacja oznacza dla nas dzisiaj”.

 
„Kościół Luterański w Polsce żyje w trudnych warunkach” – powiedział biskup Hans-Juergen Abromeit, długoletni przedstawiciel EKD ds. stosunków niemiecko-polskich – „Polscy wyznawcy często muszą pokonać duże odległości, aby uczestniczyć w nabożeństwach i wydarzeniach społecznych. Dlatego jestem pod dużym wrażeniem postawy polskich luteran” – podkreślił biskup Abromeit.


Gościem specjalnym spotkania partnerskiego był Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Jerzy Samiec, który w swoim wystąpieniu przedstawił aktualną charakterystykę Kościoła Luterańskiego w Polsce, mówiąc między innymi o inicjatywach związanych z obchodami Jubileuszu 500-lecia Reformacji. Biskup Samiec dziękując za zaproszenie, podkreślił duże znaczenia partnerstwa oraz zaangażowanie obu stron w tą inicjatywę.

 
Polscy uczestnicy mogli również zapoznać się z aktualną sytuacją niemieckiego Kościoła oraz usłyszeć o wszystkich aspektach pracy i misji w tym Kościele.

 

Reformacja i świat

 

Uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch referatów. W pierwszym z nich biskup Diecezji Pomorsko-Wielkpolskiej prof. Marcin Hintz odniósł się do tematu „Reformacja i świat”. W syntetyczny sposób przeprowadził słuchaczy przez czasy Reformacji aż po współczesność, ukazując zmiany w sposobie myślenia i podejścia „świata” do Reformacji. „U progu Jubileuszu 500-lecia Reformacji – mówił biskup Hintz – w różnych środowiskach, także pozakościelnych, formułowane są hipotezy dotyczące znaczenia owego wydarzenia dla ówczesnej Europy, a także o relewantność dziedzictwa Reformacyjnego dla współczesnego świata”.

 

Biskup Hintz nawiązał do swojego bońskiego nauczyciela, dogmatyka i etyka, ks. Martina Honeckera, „(…) który sformułował niemal 20 lat temu prowokacyjne pytanie, które w zamyśle miało być impulsem do debaty: Czy ogień protestantyzmu już się wypalił? (…) Pomimo perspektywy szerszej o 20 lat wciąż te obawy pozostają aktualne, mimo, że formalnie liczba członków Światowej Federacji Luterańskiej wzrasta, to u luterańskich źródeł trudno jest mówić o pełnych kościołach czy nowych, masowych nawróceniach lub powrotach” – powiedział we wstępie do swojego referatu biskup Hintz.

 

W kolejnym referacie Dr. Klaus Schäfer z Centrum Misji i Ekumenii z Hamburga (Nordkirche) nawiązał do tematu perspektyw dla myślenia o wpływie i znaczeniu Reformacji w przeszłości i teraźniejszości w Niemczech.

 

Oba referaty dały impulsy do dyskusji i dalszych przemyśleń na pozostałą część spotkania partnerskiego w Sellin.

 

Solidarność chrześcijańska

 

Spotkanie zakończyło nabożeństwo ze wspólnotą stołu. Biskup Gerhard Ulrich w swoim kazaniu podziękował przedstawicielom obu Kościołów „za rozmowy i wspólną pracę w ostatnich dniach”. Uczestnicy spotkania partnerskiego opuszczali Sellin w poczuciu, że wspólne bycie ze sobą, wspólna modlitwa i wymiana poglądów, mają dużą wartość.

 

Umowa partnerska pomiędzy Diecezją Pomorsko-Wielkopolską i Diecezją Wrocławską KEA w Polsce oraz Ewangelickim Kościołem Pomorza została podpisana 14 października 1990 roku, choć historia kontaktów polsko-niemieckich na terenach Pomorza (niemieckiego i polskiego) sięga lat siedemdziesiątych. Umowa partnerska zakłada głównie kontakty pomiędzy parafiami w Szczecinie, Koszalinie, Słupsku i Gorzowie Wielkopolskim po stronie polskiej i parafiami po niemieckiej stronie Pomorza. Członkowie polsko-niemieckiej grupy roboczej spotykają się dwa razy w roku. Gremia kierownicze obu Kościołów odbywają konsultacje co dwa lata. Od 2012 roku wszystkie partnerstwa Ewangelickiego Kościoła Pomorza są partnerstwami Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Północnych Niemiec (Nordkirche).

 

Uczestnicy ze strony polskiej

Biskup Kościoła Jerzy Samiec
Diecezja Pomorsko-Wielkopolska: biskup prof. Marcin Hintz, kurator Izabela Główka-Sokołowska, radca ks. Janusz Staszczak, ks. Wojciech Froehlich, Romuald Długosz.
Diecezja Wrocławska: biskup Waldemar Pytel, biskup Ryszard Bogusz, kurator Katarzyna Bruzi, radca Leopold Weinbrenner, ks. Robert Sitarek, ks. Sławomir Sikora.

 

Tekst i zdjęcia: Izabela Główka-Sokołowska