english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Polskie drzewo w Ogrodzie Reformacji

Młodzi luteranie z Polski posadzili czeremchę

17.09.2012

Kilka lat temu na plantach okalających historyczną starówkę Miasta Lutra Wittenbergi, jak brzmi pełna nazwa kolebki Reformacji, założono Ogród Lutra. Ma on kształt elipsy, w której centrum znajduje się Róża Lutra. Na tym miejscu, dla uczczenia 500-lecia Reformacji ma zostać posadzonych 500 drzew, których „rodzicami chrzestnymi” mogą zostać przedstawiciele różnych Kościołów z całego świata. Merytoryczną opiekę nad projektem sprawuje wittenberskie biuro Światowej Federacji Luterańskiej.


Polskie drzewo w Ogrodzie Reformacji

W sobotę, 8 września grupa ponad 60 młodych ludzi z Diecezji Katowickiej w imieniu całej polskiej młodzieży luterańskiej symbolicznie posadziła drzewo w Ogrodzie Lutra. Spośród czekających na „adopcję” drzew, polskiemu Kościołowi przypadło w udziale objęcie patronatem dorodnej czeremchy.

 

Uroczystość w ogrodzie, połączona z okolicznościową modlitwą odbyła się w południe. O idei ogrodu opowiedziała Anette Glaubig z biura ŚFL w Wittenberdze. Okolicznościowe rozważanie oparte na słowach Psalmu 1 wygłosił ks. radca Henryk Reske. Wspólną modlitwę poprowadzili mgr teol. Beata Reske, ks. Marcin Konieczny oraz ks. Marcin Brzóska. Następnie młodzi ludzie dokonali symbolicznego aktu posadzenia i podlania drzewa (czytaj więcej o wyjeździe konfirmantów).

 

Cieszę się, że mamy nasze drzewo w tym szczególnym miejscu, jakim jest Ogród Lutra – mówi ks. Marcin Brzóska – przewodniczący Komitetu Obchodów Jubileuszu 500-lecie Reformacji. Sadząc tutaj naszą czeremchę włączyliśmy się w światowe obchody jubileuszu. Przez naszą obecność w Ogrodzie Lutra pokazujemy, że jesteśmy częścią światowej rodziny luterańskiej i wraz z naszymi siostrami i braćmi z człego świata chcemy włączyć się w jubileusz. Nasze drzewo zostało posadzone przez młodych ludzi. Dla mnie ma to ogromne symboliczne znaczenie, bo pokazuje, że Reformacja, to nie tylko historyczne wydarzenie z przeszłości, ale to nasza współczesność i przyszłość, którą możemy budować dzięki dziełu ks. Marcina Lutra i jego współpracowników.

 

Polska czeremcha jest 124 drzewem posadzonym w Ogrodzie Lutra. Wśród patronów wittenberskich drzew są między innymi Kościół Rzymskokatolicki, w imieniu którego drzewo posadził ks. kard. Walter Kasper, Kościół Prawosławny, Kościół Anglikański oraz Kościoły ewangelickie z różnych zakątków świata.

 

Ogród Lutra ma swoją stronę internetową. Pod adresem www.luthergarten.demożna znaleźć informacje na temat projektu w językach angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Polskie drzewo można także znaleźć naznajdującej się tam mapce. Oznaczone jest numerem 69.

 

ks. Marcin Brzóska, zdj. Sonia Konieczny