english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Poszukiwanie ewangelickich korzeni

Konfirmanci w poszukiwaniu ewangelickich korzeni i tożsamości

16.09.2014

Co roku młodzież Diecezji Katowickiej, która była konfirmowana w danym roku ma możliwość wzięcia udziału w wyjątkowej wycieczce do miejsc, w których rozpoczęła się Reformacja. Odnajdywanie śladów życia naszego reformatora, Marcina Lutra, jest chyba najlepszym sposobem poznania źródeł naszego ewangelickiego wyznania.


Poszukiwanie ewangelickich korzeni

W tym roku na wycieczkę wybrała się zupełnie spora gromada młodzieży. Było nas razem z opiekunami aż 95 osób. Kierownikiem i szefem był oczywiście Duszpasterz Młodzieżowy naszej diecezji - ks. Marcin Konieczny, który zapewnił nam zupełnie ciekawy program.

 

A mianowicie:

 

- zwiedzanie domu narodzin i domu śmierci Marcina Lutra oraz kościoła Piotra i Pawła w Eisleben, gdzie był ochrzczony nasz reformator

 

- zwiedzanie Domu Lutra w Wittenberdze oraz innych miejsc związanych z Reformacją w tym mieście

 

- gra miejska - podzieleni na sześć grup musieliśmy wykonać różnego rodzaju zadania związane z Reformacją. Np.: Zaśpiewać pod pomnikiem Lutra pieśń: "Warownym grodem jest nam Bóg", wykazać się znajomością różnych faktów z życia M. Lutra, znaleźć ważne i ciekawe miejsca w Wittenberdze

 

- wykład na temat WOLONTARIATU przeprowadzony przez Annę Hopfer-Wola. Pobudził on wielu z nas do refleksji nad własna postawą w stosunku do potrzebujących wokół nas

 
- nabożeństwo ze spowiedzią i Komunią Świętą przeprowadzone w kościele zamkowym, na którego drzwiach Luter przybił swoje 95 tez.

 

Oprócz tego mieliśmy dużo czasu wolnego, który przeznaczyliśmy na rozmowy, wzajemne zapoznawanie się, zawieranie nowych znajomości i przyjaźni. Myślę, że wielu z nas po tym wyjeździe będzie uczestniczyć w Diecezjalnych Zjazdach Młodzieży, by spotkać swoich dobrych znajomych. Te kilka dni sprawiło, że stworzyliśmy zwartą grupę, która dobrze funkcjonowała razem, mimo wielu różnic. Już stworzyliśmy grupę na Facebooku, aby się tam porozumiewać. Ta wycieczka to naprawdę wspaniały pomysł.

 

Uczestnicy