english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Z anglikanami o powołaniu

W Centrum Rekolekcyjnym w Révfülöp

20.09.2014

W Centrum Rekolekcyjnym bp. Ordassa Lajosa w Révfülöp (Węgry) odbywała się w dniach 12-16 września br. konferencja międzynarodowego Towarzystwa Anglikańsko-Luterańskiego zatytułowana „Nie bój się mała trzódko – powołanie Kościołów mniejszościowych dzisiaj.”


Z anglikanami o powołaniu

Gospodarzem konferencji był Kościół Ewangelicko-Luterański na Węgrzech przy wsparciu Światowej Federacji Luterańskiej oraz Rady Luterańskiej w Wielkiej Brytanii. Konferencja rozpoczęła się od wykładu prof. Tibora Fabiny, profesora teologii i literaturoznawstwa, który przedstawił historię i stan obecny życia kościelnego na Węgrzech, również w kontekście sytuacji politycznej w kraju w ciągu ostatnich kilku lat.

 

Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń anglikanów i luteran funkcjonujących w warunkach diaspory. Obrady koncentrowały się na czterech głównych tematach: rola i powołaniu Kościołów mniejszościowych w konfliktach społecznych, diakonia, zaangażowanie świeckich oraz ekumenizm. Wśród prelegentów była m.in. Praxedis Bouwman z Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Holandii i jednocześnie przewodnicząca Międzynarodowego Biura Komunikacji Luterańskich Kościołów Mniejszościowych (KALME), abp Michael Jackson, Prymas Kościoła Irlandii także dr Christiane Groeben, prezes Synodu Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła we Włoszech.

 

W konferencji uczestniczyli anglikanie z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji i Portugalii, oraz luteranie z Węgier, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Polski, Norwegii oraz Estonii. Każdego dnia odbywają się nabożeństwa prowadzone przemiennie według porządku luterańskiego oraz anglikańskiego.

 

Celem Towarzystwa Anglikańsko-Luterańskiego jest pogłębianie więzi duchowych między siostrzanymi Kościołami luterańskimi i anglikańskimi. Organizacji patronuje prezydent Światowej Federacji Luterańskiej oraz Arcybiskupi Canterbury i Dublina.

 

Niebawem na stronie Dekady Reformacji ukażą się wywiady z anglikańskimi biskupami z Portugalii i Irlandii.

 

LUTER2107.PL