english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Z wizytą w Hesji-Nassau

Odwiedziny partnerskiego Kościoła Ewangelickego w Hesji-Nassau

01.08.2015

W dniach od 21 do 24 lipca br. delegacja Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce odwiedziła partnerski Kościół Ewangelicki w Hesji-Nassau.


Z wizytą w Hesji-Nassau

Celem wizyty były konsultacje i wymiana doświadczeń w kontekście 500-lecia Reformacji, a także bieżących spraw, dotyczących współpracy i funkcjonowania obydwu Kościołów w swoich środowiskach.

 

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentował zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, Anna Wrzesińska, kierownik Kancelarii Biskupa Kościoła, oraz Ewa Śliwka, dyrektor Biura Konsystorza. Polska delegacja zapoznała się ze strukturą i mechanizmami organizacyjnymi Kościoła Hessen Nassau i odbyła szereg rozmów m.in. z ks. Volkerem Jungiem, zwierzchnikiem Kościoła Hessen Nassau, a także z biskupem krajowym sąsiedniego Kościoła Kurhessen-Waldeck ks. bp. Martinem Heinem, oraz ks. Barbarą Rudolf, odpowiedzialną w Ewangelickim Kościele Nadrenii za kontakty ekumeniczne.

 

Podczas rozmowy z ks. Volkerem Jungiem poruszone zostały zagadnienia związane z planowanymi działaniami obydwu Kościołów, dotyczących 500-lecie Reformacji, w tym światowej wystawy w Wittenberdze. Ks. Jung przedstawił również stanowisko Kościoła Hessen Nassau w sprawach etyczno-społecznych, dotyczących m.in. rozumienia rodziny i jej form, a także zaangażowania różnych grup w życie Kościoła. Dyskutowano również nad kwestiami związanymi z polityką komunikacyjną Kościołów, wolontariatem, a także nad metodami rozwiązywania konfliktów w parafiach.

 

Bp Jerzy Samiec poinformował niemieckich partnerów o rozpoczęciu wewnątrzkościelnych konsultacji, dotyczących ordynacji kobiet w Kościele ewangelickim w Polsce.

 

Polska delegacja odwiedziła nie tylko Frankfurt nad Menem, Wiesbaden, ale także Wormację, jedno z najważniejszych miast dla historii Reformacji. O reformacyjnych dziejach miasta, w tym o historii i znaczeniu największego na świecie pomnika Reformacji, opowiadał dr Ulrich Oelschläger, prezes Synodu Kościoła.

 

Kontakty Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce z Kościołem Hessen Nassau mają długą historię, a w ostatnich latach uległy znacznemu ożywieniu. Delegacja z Niemiec odwiedziła ewangelików w Polsce w lipcu 2014 r. (Warszawa, Częstochowa, Cieszyn, Kisielów i Świętochłowice).

 

Ewangelicki Kościół Hesji Nassau jest Kościołem ewangelicko-unijnym, co oznacza, że w ramach jednego organizmu kościelnego znajdują się parafie zarówno wyznania luterańskiego, jak i reformowanego. Kościół Hesji Nassau jest jednym z 20 ewangelickich Kościołów krajowych w Niemczech wchodzącym w skład Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD) i posiada ok 1,7 mln wiernych.