english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Hasło roku 2007

„Oto Ja czynię rzecz nową:
Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie?
Iz 43,19a
 
Rzecz nową czynię –
Mówi Pan, Bóg twój.
Już się rozwija
Sprawa wybrańca,
Jak dotąd niczyja.
 
Chwalić mnie będą
Wszelkie stworzenia.
Czy spostrzegacie,
Że tylko we mnie
Ratunek swój macie?!
 
We mnie jest bowiem
Z martwych powstanie,
Wieczne zbawienie;
W tej wierze wszyscy
Zapuśćcie korzenie!
 

P. A.
Bielsko, 9 listopada 2006 r.