english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Bratu we wierze

Drogi mój bracie
Modlę się o ciebie,
Byś był pewnym Tego,
Kto króluje w niebie.
 
On naszym czasem
Zarządza na ziemi;
Pełen darów nieba
Obdarza nas niemi.
 
Żyjemy dzięki
Jego łaski wielkiej,
Dobroci, miłości
Dla człowieka wszelkiej.
 
Strzeż Jego słowa,
Jak oka źrenicy;
Niech wyda w twym życiu
Swój owoc obfity,
Jak ziarnko pszenicy.
  

P. A.
Bielsko, 29 października 2006 r.