english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Promocja nowej książki diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk

W niedzielę 17 grudnia 2006 r. miało miejsce autorskie spotkanie z diakon Aleksandrą Błahut - Kowalczyk, autorką miniatur biblijnych zatytułowanych "Nieuchronność" oraz twórcą fotografii do powyższej książki, Edwardem Bujokiem, dyrektorem Domu Spokojnej Starości z Cieszynie.

   
Spotkanie odbyło się w specjalnie dobranym na tę okazję miejscu, a mianowicie w kaplicy "Emaus" Ewangelickiego Domu Opieki w Dzięgielowie. Przybyłych pensjonariuszy, parafian, gości i autorów przywitał proboszcz parafii w Dzięgielowie i duszpasterz domu opieki, ks . Marek Londzin, który następnie oddał głos bp. seniorowi Janowi Szarkowi. Biskup J. Szarek zapoznał zgromadzonych z autorami tomiku i wprowadził w klimat biblijnych miniatur umieszczonych w książce (patrz niżej). 
  

Następnie zostały odczytane dwie miniatury - diakon Helena Gajdacz przeczytała miniaturę pt. "Promienność", a kolejny fragment książki pt. "Sen" przeczytała pastorowa Ewa Londzin.

 
Po wysłuchaniu tych refleksyjnych tekstów głos zabrała ich autorka, diakon Aleksandra Błahut - Kowalczyk. Powiedział m.in., iż jest wdzięczna Bogu za wspaniałych nauczycieli języka polskiego i literatury, którzy rozmiłowali w niej pasję pisania i ukształtowali jej warsztat literacki. Opowiedziała też jak powstawała ta książka, wspomniała o okolicznościach napisania kilku miniatur i doborze fotografii do poszczególnych tekstów.

  
Kolejną osobą, która zabrała głos był Edward Bujok, fotografik amator i wytrwały podróżnik. Opowiedział on o swoim warsztacie fotograficznym i  omówił z wielką pasją znawcy tematu ponad 30 obrazów - zdjęć, które rozmieszczone były w kaplicy. Tematyka zdjęć pochodziła z trzech kontynentów: Europy, Azji i Afryki. Przedstawiały one krajobrazy, ludzi, ich życie, architekturę, drzewa. Autor, opowiadając o poszczególnych zdjęciach, dłużej zatrzymał się na trzech fotografiach z okładki książki.

 

Na stronie tytułowej jest przedstawione okno, w którym siedzi starsze małżeństwo. Okno to jest otulone liśćmi w jesiennych barwach. Drugie zdjęcie to same liście w kolorach czerwieni, brązu i tylko kilka z nich jest zielonych. Ostatnie zdjęcie z tyłu książki przedstawia już puste okno, ale wciąż otulone jesienną barwą liści. Autor zdjęcie to wykonał w prowadzonym przez siebie Domu Spokojnej Starości pewnemu małżeństwu , którzy byli tam pensjonariuszami. Po jakimś czasie znów jesienną porą zrobił zdjęcie temu samemu oknu, ale już pustemu, gdyż ci państwo zmarli. Taka jest nieuchronność życia ...

 

 

Na koniec głos zabrała ponownie diakon A. Błahut- Kowalczyk, która przybliżyła istotę i przesłanie jednego z zdjęć, przedstawiającego jej drzewo życia, życia wiecznego u Boga. Pomimo nieuchronności przemijania naszego życia doczesnego jako ludzie wierzący mamy nadzieją życia wiecznego z Bogiem i w Bogu.

 

 

Spotkanie podsumował ks. Marek Londzin, rozpoczynjąc jednocześnie dyskusję nad książką. Oglądanie zdjęć, możliwość zakupu książki i zdobycia wpisu samych autorów zakończyły to popołudnie w kaplicy "Emaus" Ewangelickiego Domu Opieki w Dzięgielowie.
   

tekst: XML

zdjęcia: ks. Emil Gajdacz 
 

 


 

  
Słowo bp. Jana Szarka
 
Szanowni Państwo !
 

Oddajemy dziś w ręce Państwa kolejny tomik rozważań , które Autorka nazywa biblijnymi miniaturami.
Autorka dała temu tomikowi tytuł "Nieuchronność".
 

Pani Diakon Aleksandra Błahut - Kowalczyk od wielu lat zajmuje się działalnością publicystyczną i radiową, którą wykonuje obok swej pracy katechetycznej w Kościele Ewangelicko-Augsburskim . Swoje artykuły i rozmyślania publikuje na łamach czasopisma "Zwiastun Ewangelicki", wydawanego przez Kościół Ewangelicko-Augsburski oraz na łamach innych, ekumenicznych czasopism.

 
Obecny tomik, który dziś promujemy - jak już wspomniałem nosi tytuł "Nieuchronność". Jest to już trzeci tomik w wydaniu autorki.
 

Do tych słownych rozważań i przemyśleń autorki, dołączone zostały także piękne fotografie pana Edwarda Bujoka - dyrektora Domu Spokojnej Starości. Obok talentów organizacyjnych poznajemy poprzez te fotografie wrażliwość Autora na piękno otaczającego nas świata. Fotografowaniem stało się dla autora jego życiowym hobby.
 

W prezentowanym więc tomiku połączono piękno słowa i obrazu w jedną, spójną całość.
 

Tytuł nadany temu tomikowi "Nieuchronność" mówi nam o czymś nieuniknionym, co musi nastąpić. Słownik języka polskiego tak to słowo interpretuje: jest to np. nieuchronna zmiana, klęska, zagłada, starość, śmierć. Te dwa ostatnie słowa dotykają końca naszego życia, są jak by ostatnim jego etapem, jeśli danym jest nam go dożyć.

 
Czytając pobieżnie tylko tytuły miniatur tego tomiku, doszedłem do wniosku, że Autorka przy pomocy tego wiele mówiącego tytułu, pragnie w nas wzbudzić zainteresowanie naszym życiem, chce nas jakby zatrzymać w tym biegu życia, zmusić do wyciszenia, do refleksji nad życiem, do wejścia w siebie.
Jednocześnie tomik zawiera prawdy, które mają budzić w nas nadzieję, wiarę , ufność, że poza nieuchronnością, naszym przeznaczeniem, celem naszego życia jest jeszcze coś więcej, jest wieczność, do której idziemy. Jaka ona będzie, to zależy od tego , jak wykorzystamy nasze życie doczesne.
 

Czytając te rozważania pozwólmy więc prowadzić się naszym myślom, które będą odpowiedzią nas samych na przemyślenia Autorki.
 
Ks. bp Jan Szarek