english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Z życia Ewangelickiego Domu Opieki BETEZDA w Ukcie

„Nocny Mityng Anonimowych Alkoholików”

 

Zgodnie z ustaleniami Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach Ewangelicki Dom Opieki „Betezda” w Ukcie prowadzi terapię oraz profilaktykę w zakresie uzależnień, głównie od alkoholu. W ramach terapii w dniu 18 listopada 2006 roku odbył się „Nocny Mityng Anonimowych Alkoholików”, który rozpoczął się wieczornym nabożeństwem, poprowadzonym przez absolwenta Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Rafała Dawida. Uczestniczyło w nim około 70 osób, przybyłych z okolicznych miejscowości.

 

Dalszą część programu uświetnił swoją obecnością Marek Grunwald z Legionowa, wykonując swój program muzyczny pt.: „Łaska, czyli wyjść z królestwa nocy – droga do trzeźwości”. Poprzez teksty piosenek wykonywanych przy wtórze gitary oraz epizodów ze swojego życia przekazywał rzetelną wiedzę na temat uzależnień, szczególnie od alkoholu.
 
W części artystycznej oraz w otwartym mityngu anonimowych alkoholików tej nocy brała także udział kadra ośrodka. Całe spotkanie zakończyła zabawa taneczna.
 
Warto podkreślić, iż działalność Ewangelickiego Domu Opieki w Ukcie stale się rozszerza. Oprócz wymienionego wyżej spotkania organizowane są co tydzień wyjazdy na mityngi, które odbywają się na terenie powiatu piskiego, gdzie swoim zaangażowaniem oraz wsparciem służą także terapeuci zatrudnieni w BETEŹDZIE. „Nocny mityng” zaowocował także podjęciem współpracy z liderem grupy Anonimowych Alkoholików z Rucianego-Nidy, który przyjeżdża do Ukty prowadzić spotkania dla tutejszych mieszkańców. Został również nawiązany kontakt i współpraca ze Śląską Fundacją ETOH – Błękitny Krzyż.
 


   


Poświęcenie domu administracyjno-mieszkalnego 
 
 

 
Dnia 29 listopada 2006 roku na terenie Ewangelickiego Domu Opieki „Betezda” w Ukcie (filiał parafii w Mikołajkach) odbyło się poświęcenie nowego domu, który został przeznaczony na pomieszczenia biurowe i mieszkanie. W uroczystości udział wzięła Rada Parafialna Parafii Ewangelickiej w Mikołajkach, członkowie tejże parafii oraz mieszkańcy EDO BETEZDA i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie. 
 

 
Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem odprawionym w kościele ewangelickim Ap. Piotra w Ukcie, które prowadził proboszcz parafii, ks. Franciszek Czudek oraz absolwent ChAT, Rafał Dawid. Po nabożeństwie wszyscy jego uczestnicy udali się przed nowy dom, gdzie nastąpiło poświęcenie obiektu i przecięcie wstęgi. Po uroczystości wszyscy jej uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzania pomieszczeń domu. 
  
Tekst i zdjęcia: Rafał Dawid