english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Dorobek kulturowy ewangelicyzmu - sesja PTE

W Bielsku-Białej 26 listopada 2011 r. odbyła się sesja popularno-naukowa pt. Dorobek kulturowy ewangelicyzmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Organizatorami były: Polskie Towarzystwo Ewangelickie (PTE), Towarzystwo Szkolne im. M. Reja oraz założona przez to ostatnie Wyższa Szkoła Administracji.
 

Uczestników powitali przewodniczący PTE Józef Król, rektor WSA prof. Wiesława Korzeniowska, bp Jan Szarek, bp Paweł Anweiler, bp Jan Wacławek z Czech oraz przewodniczący Towarzystwa Szkolnego Adam Klemens.

 
Wystąpienia przygotowali badacze z Polski, Czech, Niemiec oraz Austrii. Koncentrowały się wokół takich tematów, jak: historia, literatura, kultura, a podsumowaniem był panel dyskusyjny na temat szeroko rozumianego dorobku kulturowego, prowadzony przez profesor historii sztuki Ewę Chojecką.
 

Mówiono m.in. o tak różnych zagadnieniach, jak: traktowanie zagadnień Reformacji przez historiografię (Piotr Wilczek), bielscy ewangelicy w okresie międzywojennym (Andrzej Kowalczyk), związki z Bielskiem Tomasza Aleutnera (Mariusz Pawelec) oraz teologia utworów ks. Jerzego Trzanowskiego (ks. Marek Rican). Tradycje ewangelickie na Pomorzu i w Austrii przedstawili w swoich referatach ks. Christoph Ehricht i ks. Guenter Merz.

 
Interesująco omówione zostały także tematy dotyczące polskiej współczesności, jak: polityka wyznaniowa w okresie komunizmu (Jarosław Kłaczkow), książka i prasa luterańska po 1989 roku (Aneta Sokół). Zainteresowanie wzbudziły wystąpienia analizujące ewangelicyzm jako fenomen kulturowy i wskazujące na mity oraz nieporozumienia narosłe wokół niego, tak w wymiarze lokalnym (Władysław Sosna, Władysława Magiera), jak i europejskim (Grażyna Szewczyk).
W przeddzień obrad organizatorzy zaprosili uczestników na zwiedzanie Bielskiego Syjonu, a w niedzielę na wspólne nabożeństwo w kościele Zbawiciela.
 
Zwiastun Ewangelicki, więcej: ===>>>