english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Tablica upamiętniająca prof. J.W. Bandtkie-Stężyńskiego

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej I Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego prof. Jana Wincentego Bandtkie-Stężyńskiego na Cmentarzu Ewangelickim.
 

Po raz kolejny w piątek 16 grudnia 2011 r. odbyła się na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie uroczystość związana z osobą pierwszego dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – prof. Jana Wincentego Bandtkie-Stężyńskiego (14 VII 1783- 7 II 1846) – pochodzącego z Lublina, syna ewangelickiego kupca Jana Samuela i Anny Marii z Nocków.
 
 
Tym razem Kolegium Dziekańskie: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW prof. Krzysztof Rączka, prodziekani: doc. dr Elżbieta Łojko, doc. dr. Elżbieta Mikos-Skuza, prof. Tomasz Giaro, przedstawiciele pracowników naukowych oraz studentów wydziału zebrali się na Cmentarzu przy ul. Młynarskiej na warszawskiej Woli, by dokonać odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Parafię reprezentowali: proboszcz parafii Św. Trójcy ks. radca Piotr Gaś, członkowie Rady Parafialnej: Maria Chmiel i Przemysław Florjanowicz-Błachut oraz proboszcz-senior ks. dr Włodzimierz Nast.
 
Odsłonięcie poprzedziło spotkanie okolicznościowo-modlitewne w kaplicy Halpertów, które poprowadził proboszcz parafii ks. Gaś. Z okolicznościowym przemówieniem, przedstawiającym sylwetkę prof. Bandtkie i jego znaczenie dla budowy tożsamości dzisiejszego Wydziału, wystąpił dziekan prof. Rączka. Fragmenty wspomnienia postaci Jana Wincentego Bandtkie-Stężyńskiego, opublikowanego w warszawskim „Tygodniku Ilustrowanym” (nr 243) z 21 maja 1864 r. odczytał absolwent WPiA UW, Przemysław Florjanowicz-Błachut.
  
 

Rozważanie oparte na prologu Ewangelii św. Jana wygłosił ks. radca Piotr Gaś.

Pierwsza część zakończyła się Modlitwą Pańską. Oprawę muzyczną zapewniła organistka tytularna Kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego Emilia Dziubińska.

 
Po przejściu z kaplicy na kwaterę grobową Rodziny Bandtkie, dziekan WPiA UW prof. Rączka oraz ks. radca Gaś dokonali odsłonięcia pamiątkowej tablicy o następującej treści:
 
„PROFESOROWI

JANOWI WINCENTEMU BANDTKIE-STĘŻYŃSKIEMU

ORGANIZATOROWI WARSZAWSKIEJ SZKOŁY PRAWA

PIERWSZEMU DZIEKANOWI

WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

WDZIĘCZNA SPOŁECZNOŚĆ PRACOWNIKÓW i STUDENTÓW

WPiA UW

1 X 2011”

 
Dziekan złożył również w imieniu władz Wydziału i całej jego społeczności akademickiej wieniec na grobie I Dziekana.
 

 
Tablica została ufundowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorem projektu jest architekt Krystyna Kokozow, a jej wykonawcą w piaskowcu – Wojciech Trykacz. Jej odsłonięcie w miejscu ostatniego spoczynku prochów prof. Bandtkie-Stężyńskiego dopełniło jubileusz 200-lecia warszawskiej Szkoły Prawa oraz nadanie Bibliotece WPiA UW Jego imienia (2008).
 
Opr. PFB, zdjęcia: Archiwum WPiA UW