english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Gdański Rocznik Ewangelicki w sieci

W sieci pod adresem www.gre.luteranie.pl pojawiała się nowa strona internetowa Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego.
 
Gdański Rocznik Ewangelicki (GRE) jest czasopismem naukowym, wydawanym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gdańsku z siedzibą w Sopocie. GRE to następca rocznika Diaspora, wydawanego przez Diecezję Pomorsko-Wielkopolską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
 

 
W roku 2007 w środowisku naukowym trójmiejskich ewangelików powstała idea wydawania czasopisma oprofilu historyczno-teologicznym. Powołano wówczas do życia Kolegium Redakcyjne, które nadało profil Rocznikowi i zaprosiło do współpracy uznanych historyków i teologów z całej Polski, a zwłaszcza związanych z Diecezją Pomorsko-Wielkopolską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
 
W roku 2011 nastąpiła zmiana w zespole redagującym GRE, w miejsce Kolegium powołano do życia Radę Naukową oraz Redakcję. Na czele Redakcji stanął ks. bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz.
 
Obecnie można zapoznać się w sieci z archiwalnymi Rocznikami, które w pełnej wersji dostępne są w dziale: Numery archiwalne (format pdf). 
 
Można też poznać spis treści numeru bieżącego (dział: Numer bieżący). Abstrakty artykułów z bieżącego numeru już wkrótce będą dostępne w dziale: Numer bieżący, zakładka: Streszczenia artykułów.
 
Zapraszamy do lektury.
 
Więcej: www.gre.luteranie.pl