english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Jerzy Buzek honorowym obywatelem miasta Wisła

23 grudnia 2009 r. odbyło się uroczyste nadanie honorowego obywatelstwa miasta Wisła Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, Jerzemu Buzkowi. Pierwotnie uroczystości miały rozpocząć się na wiślańskim rynku o godz. 13.45. Tam władze miasta planowały przywitać byłego premiera, a następnie wszyscy mieli udać się na nabożeństwo. W ostatniej chwili doszło jednak do zmiany i chwilę po godz. 14.00 prof. Jerzy Buzek pojawił się przed ewangelickim kościołem ap. Piotra i Pawła w Wiśle. Od razu otoczyli go dziennikarze i fotoreporterzy, a górale przywitali pieśnią. Były życzenia i powitanie ze zgromadzonymi. Następnie wszyscy udali się do kościoła na ekumeniczne nabożeństwo.
 

fot. S. Brodacki
 
Rozpoczął je, od liturgicznego powitania, ks. Waldemar Szajthauer. Proboszcz przywitał zgromadzonych gości, w tym eurodeputowanych, posłów, władze województwa i powiatu, radnych oraz proboszczów okolicznych parafii. Zwracając się do zgromadzonych powiedział: „Dzisiejsza uroczystość odbywa się w szczególnym i wymownym czasie, bo na progu Świąt Godowych. Wspominać będziemy przyjście na świat Bożego Syna, za sprawą którego, my wszyscy, staliśmy się obywatelami Bożego Królestwa. Przez Jezusa – jak pisze ap. Paweł „…mamy dostęp do Ojca, /wszyscy/ (…) w jednym Duchu. /A tym samym/ nie jesteśmy obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga” (por. Ef 2, 18-19). Dla nas, ludzi wiary, jest to szczególne wyróżnienie, mniemające sobie równego. I oto w ten czas wpisuje się uroczystość Nadania Honorowego Obywatelstwa Wisły prof. Jerzemu Buzkowi – Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego. Od dziś – Panie Profesorze – będzie Pan Honorowym Obywatelem naszego miasta, czego serdecznie gratuluje, choć już od dawna, nie jest Pan dla nas ani obcym oni przychodniem, a na pewno jest Pan Profesor razem z nami, współobywatelem świętych i domownikiem Boga co znajduje swój wyraz w tym ekumenicznym nabożeństwie. Jego przeżywanie niech nas buduje, umacnia we wspólnocie miłości i jedności a łaskawy Bóg niechaj nam błogosławi”.
 

 fot. S. Brodacki

 
Liturgię wstępną wygłosił ks. Tadeusz Byrt, a po niej ks. prałat Rudolf Wojnar przeczytał ewangelię według św. Łukasza. Następnie chór miejscowej parafii wykonał pieśń, po której ks. bp Paweł Anweiler wygłosił kazanie. Nawoływał do szerzenia pokoju na świecie. Mówił, że każdy z ludzi wiary jest naznaczony do czynienia pokoju i każdy z nas powinien do niego dążyć. Na koniec złożył życzenia Jerzemu Buzkowi. Wspomniał w nich również o niesieniu pokoju poprzez pracę przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Po kazaniu ponownie zaśpiewał chór wykonując kantatę „Za rekę weź mnie, Panie” w opracowaniu prof. Stanisława Hadyny. Następnie ks. bp Paweł Anweiler zmówił modlitwę, a błogosławieństwa udzielił ks. bp Tadeusz Rakoczy.
 

 fot. S. Brodacki
 
Po nabożeństwie, w remizie OSP Wisła Jawornik, odbyła się uroczysta Sesja Rady Miasta,
w czasie której oficjalnie nadano honorowe obywatelstwo miasta Wisła prof. Jerzemu Buzkowi. Akt nadania odczytał Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bujok. Później były przemówienia. Głos zabrał Burmistrz Miasta Wisła – Andrzej Molin, Starosta Powiatu Cieszyńskiego – Czesław Gluza oraz Przewodniczący PE prof. Jerzy Buzek. Od władz miasta otrzymał on bruclik, kapelusz góralski i palicę. Po uroczystej sesji odbyło sięspotkanie opłatkowe, podczas którego bp Janusz Jagucki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz bp Tadeusz Rakoczy, ordynariusz Diecezji Bielsko –Żywieckiej Kościoła Rzymsko - Katolickiego złożyli wszystkim życzenia świąteczne. Z programem świątecznym wystąpiły grupy śpiewacze - zespoły „Gibczoki” i „Wisełka”.
 
fot. S. Brodacki
 
Jerzy Buzek jest piątym, po Ignacym Mościckim, Michale Grażyńskim, Stanisławie Hadynie
i Aleksandrze Kwaśniewskim, honorowym obywatelem Wisły. 
 
Więcej zdjęć: Galeria na stronie parafialnej