english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Promocja nowej publikacji Wydawnictwa „Głos życia”

We wtorek, 1 grudnia 2009 r., miało miejsce kolejne spotkanie katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Zostało ono w całości poświęcone promocji najnowszej publikacji wydawnictwa „Głos życia”. Książka pt.: „Wkład ewangelików w obronę polskości w Katowicach i na Górnym Śląsku w latach 1919-39” stanowi zbiór pokłosie sesji popularno-naukowej, która odbyła się 19 września 2009 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach.

 

 
Grudniowe spotkanie zgromadziło stałych członków Towarzystwa, jak też sympatyków, dla których ważne jest odkrywanie i opracowywanie trudnej i wielowątkowej historii Górnego Śląska. Całość prowadził przewodniczący oddziału, dr Jan Szturc, jednocześnie redaktor publikacji.
 
Ciekawostki, jakie pojawiały się podczas przygotowań do sesji, jak też dalszych badań nad tą tematyką już po wygłoszeniu referatu, przedstawiali prelegenci:
 

- red. Adam Turula, autor rozdziału: „Cień wieży spadochronowej – 70 lat później”

 
- dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, który mówił o „Spotkaniach Tiele-Wincklerów z Polakami”
 
- ks. Mirosław Czyż, autor przyczynku na temat „Ewangelicka gałąź rodziny Korfantych w obronie polskości w okresie międzywojennym”
 
- nieobecny był twórca ostatniego artykułu, Tomasz Hajewski: „Działalność katowickiego koła Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej w latach 1927-39”.
 
 
Publikacja została wzbogacona licznymi zdjęciami dotyczącymi poszczególnych tematów.
 
Szczególną wartość dodają książce „Wspomnienia” Adama Korfantego, długoletniego dyrygenta chóru ewangelickiego w Mysłowicach, w których przedstawione są losy ewangelickiej rodziny Korfantych od początku XX w. aż po czasy współczesne.
 
Głos w dyskusji zabrał m. in. bp Tadeusz Szurman (zwierzchnik luterańskiej diecezji katowickiej), który stwierdził, że w dobie zjednoczonej Europy nie powinno się już podejmować tematów, biorących w optykę kwestie narodowościowe czy konfesyjne. „Europa już to przezwyciężyła. Rody szlacheckie uznały decyzje historyczne i nie roszczą sobie praw rewizjonistycznych. Polacy (Ślązacy również) nie odrobili jeszcze tego zadania domowego z historii, dlatego zmuszeni jesteśmy podejmować takie tematy (choć zapóźnione w perspektywie europejskiej), aby znikały białe plamy historii”.
    
 
„Wkład ewangelików w obronę polskości w Katowicach i na Górnym Śląsku w latach 1919-39” to ósma publikacja w serii Studia z dziejów ewangelicyzmu na Górnym Śląsku.  Wcześniej ukazały się zeszyty dotyczące m. in. rodu Michejdów, postaci Matki Ewy z Miechowic, ruchu oporu w okresie hitleryzmu i stalinizmu oraz wkładu ewangelików w rozwój Katowic i Górnego Śląska. Najnowsza publikacja, jak i sesja popularno-naukowa zostały dofinansowane przez Urząd Marszałkowski.
 

Książkę można nabyć osobiście w kancelarii parafii ewangelickiej w Katowicach lub składając zamówienie: e-mail: katowice@luteranie.pl, tel: 32 253 99 81.