english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Prośba

Uchroniłeś mnie

I chroń mnie nadal, Panie,

Liczę tylko na Ciebie

I Słowa twego zdanie.
 

Twarz swoją pochyl

Nad grzeszną moją duszą,

Anioły twe niech zstąpią,

A diabły odejść muszą.
 

Niechaj Ci służę

Tak słowem, jak rękami,

Wskaż mi drogi swoje

Kwitnącymi łąkami.

 
Rosą z poranku

Obmyj, Panie, me nogi,

A czysty będę cały

Ziemi człowiek ubogi.

 
U kresu mych dni

Niech w niebo przeniesiony

Przy stole twym zasiądę

Z ran trądu uzdrowiony.

  
P. A.

O poranku w Warszawie,

18 października 2009 r.