english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pozdrowienia bożonarodzeniowe

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginał, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził, lecz aby świat był przez niego zbawiony (J 3, 16-17)

 
Umiłowani w Panu,
Siostry i Bracia w Chrystusie!
 
W dziejach ludzkości Bóg objawiał Swoją miłość do człowieka na wiele różnych sposobów. Na kartach Starego Przymierza odnajdujemy świadectwa ludzi, którzy bezpośrednio doświadczyli Jego miłosierdzia. Jednak w żadnej sytuacji Bóg nie stał się tak bliski człowiekowi, jak w osobie Jezusa Chrystusa. Odwieczne, Wszechpotężne Słowo przyjęło postać człowieka, stając się takim jak my. Świat Boski zespolił się ze światem człowieka.
 
Łaskawy Bóg, który jest Miłością przekroczył wszelkie granice, aby ofiarować człowiekowi to, co najważniejsze – Swoją miłość. To ona ucieleśniła się w betlejemskiej stajence. Nie ma dla niej barier, których nie mogłaby przekroczyć. Boża miłość objawiła się w biedzie i odrzuceniu stając się nadzieją i wybawieniem dla wszystkich, także dla tych, którzy tkwią w biedzie, zapomnieniu, duchowym zagubieniu.
 
Boże Narodzenie przypomina nam, że to Bóg odnajduje człowieka tam, gdzie jesteśmy. Spotyka nas często w naszej bezradności, troskach i zmartwieniach. On nas odszukuje i staje po naszej stronie, aby opromienić naszą codzienność, nadać sens temu, co dla człowieka stało się bezsensowne.
 
Dar Bożej miłości ucieleśnionej w Jezusie Chrystusie chce już teraz prowadzić człowieka ku bogobojnemu życiu. Narodzony w Betlejemskiej stajence Boży Syn jest dla nas pomostem między teraźniejszością a przyszłością, śmiercią a życiem. Lecz, aby żyć należy wierzyć i miłować Boga z całego serca swego, a bliźniego swego jak siebie samego (Mt 22, 37-39).
 
Święta Narodzenia Pańskiego są dla nas doskonałą okazją, aby uchwycić się Tego, co niezawodne i pewne. Niechaj Boża miłość motywuje nas do składania świadectwa miłości. Życzę, aby dar Bożej miłości wypełniał Wasze serca, domy, rodziny, ale także parafie i cały Kościół. Tam gdzie brak miłości, tam nie ma jedności i to rodzi niepokoje, dzieli i burzy ludzką solidarność oraz wzajemną życzliwość.
 
Z całego serca życzę więc wszystkim daru miłości, pokoju i jedności w Duchu Świętym. Niech łaskawy Bóg błogosławi Wasze domy i rodziny, a nadzieja betlejemskiej nocy wypełni Was radością, że Bóg posłał Swojego Syna, aby każdy, kto uwierzy był przez Niego zbawiony.

Pozdrawiam i z głębi serca Wam błogosławię,

 
Bp Janusz Jagucki