english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ekumeniczny Adwent w Koszalinie

9 grudnia 2010 r. Oddział Koszaliński Polskiej Rady Ekumenicznej kolejny raz był organizatorem spotkania adwentowego. W tym roku gospodarzem była koszalińska Parafia Ewangelicko-Augsburska. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa wiernych i proboszczów z parafii: Ewangelicko-Augsburskiej, Ewangelicko-Metodystycznej, Prawosławnej, Polsko-Katolickiej oraz RzymskoKatolickiej pw. Świętego Ducha wraz z przedstawicielem parafii katedralnej w Koszalinie.
 
 
 

Obecny był m.in. Piotr Jedliński, prezydent-elekt miasta oraz jego kontrkandydat. Każdy z duchownych wygłosił krótkie przesłanie modlitewne nawiązujące do czasu Adwentu.

 
Spotkanie relacjonowali dziennikarze prasowi i telewizyjni. Szczególnymi gośćmi byli dziennikarze Rozgłośni Polskiego Radia Koszalin. Red. Anna Rawska, prowadząca Magazyn Ekumeniczny uhonorowana została specjalną nagrodą Oddziału PRE. Było to podziękowanie za szczególnie życzliwą i twórczą atmosferę w czasie realizacji radiowych audycji , które parafie-członkowie PRE przygotowują dla radiosłuchaczy. Audycja ewangelicka, prowadzona przez ks. Janusza Staszczaka, emitowana jest każdą IV i V niedzielę miesiąca o godzinie 08.25.
 
 
 
 
Życzenia w czasie dzielenia się opłatkiem i poczęstunek nie zakończyły szybko spotkania , które miało na celu zainteresowanie problematyką Kościołów mniejszościowych w Koszalinie. Miło było widzieć wiernych i duchownych różnych Kościołów w rozmowie wzajemnie i prawdziwie sobą zainteresowanych.
  
 

Tekst i zdjęcia: Romuald Długosz