english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wprowadzenie w urząd proboszcza łódzkiej parafii

W III niedzielę Adwentu – 12 grudnia 2010 roku, w kościele św. Mateusza w Łodzi odbyło się uroczyste wprowadzenie w urząd proboszcza ks. Michała Makuli, wybranego na tę funkcję przez Zgromadzenie Parafialne w dniu 7 listopada 2010 roku.

 
W uroczystości wzięli udział bp Jan Cieślar, zwierzchnik Diecezji Warszawskiej, ks. Wojciech Rudkowski – radca duchowny diecezji, ks. Tadeusz Makula – proboszcz parafii w Żorach, jednocześnie prezes Zarządu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, ks. płk Wiesław Żydel – dziekan Sił Powietrznych, ks. Jan Anders Jansson – proboszcz partnerskiej parafii w Gevle w Szwecji, ks. Sławomir J. Sikora (ordynacyjny kolega nowego proboszcza) oraz duchowni z różnych diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (ks. M. Kuhn, ks. W. Wunsz, diak. P. Gumper, diak. H. Radacz).
 
 
W nabożeństwie uczestniczyli również przedstawiciele innych Kościołów - ks. Semko Koroza, reprezentujący Kościół Ewangelicko-Reformowany oraz łódzki odział Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. rektor Adam Kleszczyński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, ks. dziekan Stanisław Muchewicz z Kościoła Polskokatolickiego oraz ks. Eugeniusz Fiodorczuk reprezentujący Polską Autokefaliczną Cerkiew Prawosławną. Kościół Rzymskokatolicki reprezentowali: kanclerz Kurii Metropolitarnej w Łodzie - ks. prałat Andrzej Dąbrowski, ks. prałat Ireneusz Kulesza – proboszcz parafii archikatedralnej św. Stanisława Kostki, ks. prałat Tadeusz Weber - notariusz Kurii Metropolitarnej w Łodzi, proboszcz parafii Ducha Świętego – ks. Paweł Sudowski, ks. Wiesław Kamiński – duszpasterz osób głuchoniemych Archidiecezji Łódzkiej i ks. Marcin Czajkowski, duszpasterz środowisk naukowych Łodzi.
 

Władze miasta oraz środowisko akademickie reprezentowali Tomasz Kacprzak – przewodniczący Rady Miejskiej, prorektorzy Akademii Muzycznej w Łodzi prof. Irena Wisełka-Cieślar i prof. Bogusław Pikała, prorektor Politechniki Łódzkiej – prof. Wojciech Wolf, prorektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Joanna Jabłkowska oraz prof. Hieronim Bartel – Prezes Klubu Akademickiego Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.

 
Na uroczystości licznie przybyli parafianie oraz wierni z innych parafii Diecezji Warszawskiej.
 
Nabożeństwo rozpoczęło się przy akompaniamencie dzwonów od wprowadzenia przez miejscową Radę Parafialną wszystkich duchownych. Liturgię wstępną wraz z kolektą odprawił ks. Marcin Makula, a słowa Pisma Świętego przeczytali księża Marcin Kotas i Marcin Undas.
 
 

Wprowadzenia w urząd proboszcza parafii św. Mateusza dokonał bp Jan Cieślar w asyście ks. prezesa Tadeusza Makuli i ks. płk. Wiesława Żydla. Zwierzchnik diecezji w słowach skierowanych do nowego proboszcza wskazał na odpowiedzialność administracyjną, kierowniczą, ale przede wszystkim duchową, która będzie od tego dnia spoczywała na duchownym. Będzie on nie tylko zajmował się funkcjonowaniem parafii jako zboru, ale będzie odpowiedzialny za wzrastanie w wierze poszczególnych członków tej społeczności.

 
Kazanie wygłosił ks. Michał Makula, przypominając wkład jaki włożyli ewangelicy w rozwój miasta. Nie skupiając się jedynie na przeszłości, wskazując zarazem liczne elementy, które dzięki skądinąd nielicznej społeczności są wciąż znakiem obecności luteran w Łodzi. Dzięki czemu wzbogacają miasto i jego mieszkańców o nowe doświadczenia wiary i kultury.
 
Części spowiedniej nabożeństwa przewodniczył ks. radca Wojciech Rudkowski, zaś liturgię komunijną wspólnie odprawili bp Jan Cieślar i ks. Michał Makula. Przed kończąca antyfoną okolicznościową laudację wygłosili: Jan Anders Jansson przekazując pozdrowienia z bratniej parafii oraz w imieniu ks. Andersa Wejryda, arcybiskupa Uppsali, ks. Semko Koroza w imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. kanclerz Andrzej Dąbrowski odczytał zaś list gratulacyjny przygotowany na tę okazję przez metropolitę łódzkiego arcybiskupa Władysława Ziółka. Gratulacje przekazał też również Jacek Saryusz-Wolski – deputowany do Parlamentu Europejskiego.
 
W trakcie nabożeństwa wierni mogli wysłuchać gry organowej prof. Ireny Wisełki-Cieślar, wykonującej utwory Jana Sebastiana Bacha „Toccata dorycka” BWV 538 i Jacoba N. Lemmensa „Fanfare” oraz akompaniującej prof. Beacie Zawadzkiej-Kłos (sopran), gdy wspólnie wykonywały utwory Jana Sebastiana Bacha chorał „Jesus bleibet meine Freude” z Kantaty 147 oraz Arie „Quia Respexit” z Magnifikat BWV 243.
 

Po nabożeństwie w kaplicy Mateusik odbyło się okolicznościowe spotkanie, na którym goście oraz parafianie składali już indywidualnie życzenia nowemu proboszczowi.

 
www.mateusz.org.pl, Andrzej Grzegorczyk
 
czytaj również: Kazanie ks. Michała Makuli