english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Świeca wigilijna i pomoc powodzianom

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2010 i podsumowanie akcji pomocy "Powódź 2010" na Śląsku Cieszyńskim

 
W Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bładnicach k. Ustronia przy współpracy z Diakonią Cieszyńską w drugą niedzielę Adwentu, 5 grudnia br. uroczyście przeżywaliśmy nabożeństwo inaugurujące akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2010 – Świeca Wigilijna. Podczas tego dziękczynnego nabożeństwa podsumowano też tegoroczną akcję pomocy powodzianom na Śląsku Cieszyńskim.
 
 

Tegoroczna akcja, która odbywała się pod hasłem „Zapalmy dzieciom światło nadziei!” zwracałą szczególną uwagę na sytuację i przeżycia dziecka w obliczu klęsk żywiołowych, np. powodzi, której tragicznie doświadczyło w tym roku wiele osób i gospodarstw domowych.

 
W uroczystym nabożeństwie połączonym ze Spowiedzią i Komunią Świętą uczestniczyli: bp Paweł Anweiler – zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, Dyrektor Diakonii Wanda Falk, Dyrektor „Caritas” Diecezji Bielsko - Żywieckiej Kościoła Rzymskokatolickiego ks. Ignacy Czader, siostry diakonise z Diakonatu z Dzięgielowa oraz przedstawiciele parafialnych komisji ds. diakonii. W nabożeństwie uczestniczyli również przedstawiciele władz powiatowych i samorządowych, strażacy z państwowej straż pożarnej w Cieszynie i Ustroniu Polanie, druhowie z jednostek ochotniczych w Nierodzimiu i Bładnicach, przedstawicieli rad parafialnych z parafii, w których została udzielona pomoc powodzianom oraz rodziny dotknięte tragedią powodzi.
 
Nabożeństwo rozpoczęło się od procesjonalnego wejścia i wniesienia przez dzieci świec z tegorocznej akcji ze znaczkami Diakonii i Caritas. Słowo przywitania do zgromadzonych przekazał ks. Marcin Markuzel – proboszcz parafii, który poprowadził liturgię wstępną. Teksty liturgiczne wyznaczone na 2. niedzielę Adwentu odczytane zostały przez siostrę Ewę Cieślar – przełożoną Diakonatu w Dzięgielowie i dyr. Wandę Falk. Kazanie wygłosił bp Paweł Anweiler. Po liturgii wstępnej słowo pozdrowienia do licznie zgromadzonych parafian i gości wypowiedzieli: dyr. Wanda Falk, przekazując jednocześnie pozdrowienia od ks. Marka Londzina – Dyrektora Diakonii Diecezji Cieszyńskiej, który ze względu na chorobę był nieobecny oraz ks. Ignacy Czader. W nabożeństwie śpiewały dzieci i młodzież z chórów parafialnych „Laudate” i „Serduszka”.
 

Po nabożeństwie w sali parafialnej odbyło się okolicznościowe spotkanie, na którym goście otrzymali wigilijne świece.

 
ks. Marcin Markuzel