english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Świąteczne życzenia Biskupa Kościoła

„Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego” J,14
 

Święta Bożego Narodzenia zazwyczaj poprzedzone są chaosem przygotowań, zakupów
i ogólnym zabieganiem, brakiem czasu. Te kilka dni wypełniają rodzinne spotkania, odwiedziny bliskich, krzątanina, niejednokrotnie podróżowanie. Mijają tak szybko, a na następne trzeba znowu czekać. Tak łatwo zapomnieć, że to przecież nie nasze święta. Ani Twoje, ani moje. Te święta należą do Jezusa Chrystusa. On jest ich Panem. To pamiątka Jego narodzin.

Uroczyście i nierzadko hucznie świętujemy, zapominając o samym Jubilacie. Święta są pretekstem do fetowania, często bez Głównego Zainteresowanego… Czasem się pojawia, ale tylko na marginesie, jako jasełkowa dekoracja…

A przecież: „Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego”. Obietnica darowania ludzkości Bożego Syna spełniła się gdzieś na peryferiach świata, gdzieś na peryferiach niewielkiej mieściny.

To co nastąpiło wiele wieków temu w zapomnianym przez wszystkich miejscu, ma ponadczasowe znaczenie. Słowo wypowiedzianej i spisanej obietnicy przestało mieć ulotną, usłyszaną, bądź przeczytaną postać. Słowo obietnicy stało się ciałem, materialnym bytem. 
Niemowlę stało się wypełnieniem Bożej obietnicy.

Dorastało, mężniało, by wreszcie przemawiać w imieniu Swego Ojca, by składać o Nim świadectwo. Aby każdy, kto uwierzy w Słowo dostąpił zbawienia.

Aby Słowo naśladować, należy zaprzeć się samego siebie i pójść za Nim.

To Jego Święta, dlatego warto powitać Dzieciątko z radością i wdzięcznością, bo Słowo ciałem się stało.

Na Boże Narodzenie życzę wszystkim 

odczuwania radości czerpanej w źródle Bożej Miłości, której pełnię oglądamy w narodzonym dzieciątku Jezus.

Życzę Jezusa - najważniejszego w obliczu Jego Świąt.
Życzę, aby Słowo nie mieszkało gdzieś na peryferiach,
ale było zawsze w centrum naszych serc.

Z życzeniami świątecznego pokoju i miłości

Ks. Jerzy Samiec

Biskup Kościoła

Warszawa, 2010 r.