english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Gazeta Ekumeniczna w Szczecinie

W grudniu ukazał się 10. numer gazety ekumenicznej Prosto z mostu – młodzi, ekumenizm, Bóg. Redaktorami są młodzi ludzie z kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego i ewangelickiego.


Pomysł zrodził się wśród redaktorów Radia Szczecin, którzy są autorami audycji ekumenicznych. Małgorzata Moraczewska i Piotr Kołodziejski, nagrywając dwa lata temu materiał o przebiegu Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, dopytywali o codzienność ekumeniczną w naszym mieście. Choć wspólnych działań nie brakuje, po tej rozmowie zrodziła się myśl o redagowaniu gazety.


Jej pierwszy numer ukazał się czerwcu 2009 roku. Na początku większość artykułów dotyczyła działalności poszczególnych parafii. Gazeta podzielona była na trzy wyznaniowe części. W każdym numerze był jednak jeden temat przewodni, o którym pisały wszystkie wyznania np.: wakacyjny wypoczynek, praca, przemijanie, tradycje świąteczne. Z każdym numerem pojawiało się coraz więcej artykułów tematycznych, a mniej relacji z wydarzeń w parafiach. W ostatnich numerach zamieszczono dział, w którym opisane jest spojrzenie trzech Kościołów na ważne tematy, takie jak: celibat, post i pokuta, eucharystia, małżeństwo i spowiedź.


W marcowym numerze zamieszczony był wywiad z ks. bp. Jerzym Samcem, który w lutym przebywał w Szczecinie.


Przed świętami Bożego Narodzenia do parafii trafił 10. już numer periodyku. Jego nakład wyniósł 850 egzemplarzy. Można w nim przeczytać między innymi o roli Marii – Matki Jezusa w trzech wyznaniach, wolontariuszach ze Szczecina, którzy pomagali na Haiti, o aniołach, boskich dopalaczach.


Choć jest to gazeta amatorska staramy się poprawiać jej jakość. Pozyskany został do współpracy grafik, który dba o szatę graficzną. Nad poprawnością stylistyczną czuwa polonistka, a wykładowca Katolickiego Wydziału Teologicznego jest konsultantem teologicznym. Autorami artykułów z kościoła ewangelickiego są: Sandra Żurawicz oraz ks. Sławomir Janusz Sikora.


Gazetę można otrzymać za dobrowolną ofiarą. Zebrane pieniądze wykorzystane są na pokrycie kosztów druku. Uzyskiwane nadwyżki przekazywane są na cele charytatywne. W czerwcu wylosowano grupę młodych ludzi, którym przekazano pieniądze. Byli to ministranci z parafii pw. Świętego Krzyża, którzy latem pojechali na rekolekcje do Łukęcina nad Morzem Bałtyckim.

Mamy nadzieję, że gazeta ta przyczynia się do umocnienia więzi ekumenicznej, wyjaśnia wiele ważnych kwestii i pomaga w wychowywaniu nowego pokolenia Polaków – w pełni otwartych na „inność” drugiego człowieka.


Dotychczasowe numery można w formie elektronicznej pobrać ze strony: www.radio.szczecin.pl/index.php?idp=129&idx=6927


Zainteresowani otrzymywaniem gazety w formie drukowanej proszeni są o kontakt z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Szczecinie.


xsjs