english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

20-lecie ordynacji sześciu księży

„Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was, (…) Wierny jest ten, który was powołuje;” (1 Tes 5,18 i 24)
 
Przed dwudziestoma laty Bóg powołał do służby, jako duchownych naszego Kościoła, sześciu magistrów teologii. Ordynacja odbyła się 13 grudnia 1987 r. w kościele Jana Chrzciciela w Świętochłowicach, gdzie funkcję proboszcza pełnił ks. Tadeusz Szurman.
 

 
Dlatego dokładnie w dwudziestą rocznicę ordynacji w wiślańskim kościele ap. Piotra i Pawła w Wiśle, gdzie dokładnie od 10 lat funkcje proboszcza pełni ordynowany dwadzieścia lat temu ks. Waldemar Szajthauer, odbyło się dziękczynne nabożeństwo za Bożą opiekę i prowadzenie w służbie dla Pana i Jego Kościoła.
 

 
Zgromadzonych w wiślańskiej świątyni powitał Kurator Parafii Leszek Podżorski, wśród nich prowadzących nabożeństwo: bpa Janusza Narzyńskiego, bpa Pawła Anweilera, ks. prezesa Jana Grossa, a z nimi ich małżonki.
 
Powitani i przedstawieni zostali Księża Jubilaci:
- ks. Andrzej Dyczek, proboszcz Parafii w Międzyrzeczu
- ks. kmdr por. Mark Loskot, proboszcz Parafii w Bydgoszczy, Dziekan Marynarki Wojennej
- ks. dr Piotr Sitek, proboszcz pomocniczy Parafii w Goleszowie
- ks. Waldemar Szajthauer, proboszcz Parafii w Wiśle
- ks. Władysław Wantulok, proboszcz Parafii w Jaworzu
- ks. radca Piotr Wowry, proboszcza Parafii w Ustroniu i Radca Rady Diecezjalnej
 
Słowo prowadzące do spowiedzi wypowiedział ks. prezes Jan Gross w oparciu o słowa ap. Pawła: „Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę,…” (1 Tm 1, 12). Kazanie wygłosił Biskup Diecezji Cieszyńskiej Paweł Anweiler w oparciu o słowa Ewangelii Łukasza: „I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów, Jak było napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki jego. Każdy padół niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione, drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże” (Łk 3, 3-6)
 

 
Bp P. Anweiler powiedział m.in.:
 
„Siostry i Bracia w Chrystusie zgromadzeni tu dziś, jakby nie było, na tym naszym adwentowym rozważaniu, kiedy w perspektywie Adwentu chcemy widzieć tych, którzy stają tu dziś między nami a przede wszystkim przed Bogiem jako obchodzący swój jubileusz dwudziestolecia ordynacji. Drodzy Bracia! Każda taka chwila jest chwilą wielkiej zadumy, patrzenia i za siebie, ale nie tak, by nie widzieć tego pługa, który jest przed nami i by właściwie On mógł przez nasze patrzenie, czucie i działanie w zwiastowaniu Bożego Słowa, by właściwie Mógł orać glebę ludzkich serc…” W zwiastowanym słowie prowadził kaznodzieja swych słuchaczy adwentową drogą, pełną radości w oczekiwaniu na spotkanie z żywym Jezusem, a zarazem drogą pełną refleksji, pytań i twórczego niepokoju. Na drodze adwentu – powiedział Ksiądz Biskup zwracając się do Jubilatów – postawieni zostaliście i wy. Postawieni zostaliście nie sami, ale z tymi, których Bóg powierzył waszej trosce na adwentowej drodze.
 
Słowa skierowane do Księży Jubilatów, podobnie jak dwadzieścia lat temu, w dniu ordynacji, wypowiedział ks. bp Janusz Narzyński wzywając wszystkich zebranych do radości słowami psalmisty: ”Oto dzień, który Pan uczynił, Weselmy się i radujmy się w nim” (Ps 118, 24). Słowa Biskupa Narzyńskiego zawierały potężny ładunek teologicznej treści; teologii dziękczynienia, eklezjologii a zarazem teologii urzędu prezbitera rozumianego jako „minister Verbi Divini” (wystąpienie bpa J. Narzyńskiego jak i całe nabożeństwo będzie można wysłuchać na: www.luteranie.pl/wisła w pliku: słuchaj).
 

 
Jubileusz ordynacji – jak podkreślił Biskup Narzyński – to dzień radości dla Kościoła. Tą radość przeżywaliśmy gromadząc się w dziękczynieniu pod Chrystusowym krzyżem, a zarazem u Jego stołu w Sakramencie Ołtarza. Błogosławieństwa na dalszą służbę udzielił Jubilatom bp Paweł Anweiler. Na zakończenie nabożeństwa skierowane zostały do Jubilatów życzenia. W imieniu Biskupa Kościoła Janusza Jaguckiego przesłane słowa życzenia odczytał ks. prezes Jana Gross (tekst poniżej). W imieniu władz samorządowych życzenia złożyli: Starosta Cieszyński Mirosław Kożdoń i Burmistrz Miasta Wisła Andrzej Molin. W imieniu Parafii, w których służą Księża Jubilaci, życzenia wypowiedział Kurator z Wisły, Leszek Podżorski. Nabożeństwo wzbogacili muzycznie chóry parafialne z Ustronia i Wisły, chórek dziecięcy i młodzież z Wisły a także grający: na trąbce Andrzej Sikora oraz na organach Edward Kaleta.
 
„Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę, Dla łaski swojej, dla wierności swojej! (Ps 115,1)
 
tekst: ks. Waldemar Szajthauer
zdjęcia: Maria Bujok 
 

 
Życzenia Biskupa Kościoła Janusza Jaguckiego
 
Przewielebni Księża
Andrzej Dyczek, Marek Loskot, Piotr Sitek, Waldemar Szajthauer, Władysław Wantulok, Piotr Wowry
 
Drodzy Bracia w Chrystusie, w dniu 13 grudnia 1987 r. złożyliście ślubowanie wierności w służbie na Niwie Pańskiej, na terenie działalności naszego Kościoła w Rzeczypospolitej Polskiej. Drogi tej służby wiodły Was przez różne Diecezje i Parafie, dzięki czemu poznaliście specyfikę naszego Kościoła, Jego problemy, ale też i wielkie bogactwo tkwiące w ludziach, wśród których Pan pozwolił Wam pracować.
 
Mam nadzieję, że różnorodność Waszych doświadczeń wzbogaca i dodaje Wam inspiracji w tej pracy parafialnej i duszpasterskiej, którą teraz wykonujecie. W swojej służbie daliście się prowadzić Temu, który najlepiej wie, jakie zadania, w jakich miejscach i okolicznościach miał Wam je postawić na Waszej drodze.
 
Bycie posłusznym Bożym planom często wiąże się z wieloma wyrzeczeniami, jednak podporządkowanie się Bożej woli pozwala nam mieć nadzieję, że kiedyś usłyszymy naszego Pana mówiącego: „Sługo dobry i wierny! Nad tym co małe byłeś wierny, wiele Ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego!"
 
Życzę, byście z tego co nadal będziecie czynić w Waszej służbie, czerpali wiele satysfakcji i radości w naszym Panu Jezusie Chrystusie, któremu niech będzie cześć i chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności. Z życzeniami Bożego błogosławieństwa Wasz w Chrystusie
 
Warszawa, dnia 28 listopada 2007 r.