english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Dni Skupienia CME

W tym roku na program Dni Skupienia CME złożyło się kilka spotkań w różnych miejscach i w różnym gronie. Towarzyszyła im refleksja nad służbą i czas poświęcony wspólnej modlitwie.

W piątek, 7 grudnia, w kościele Eden-Ezer w Dzięgielowie zebrani świętowali Dzień Wolontariusza. W spotkaniu wzięło udział 25 osób współpracujących z różnymi działami CME. Pomimo dużej rozpiętości wiekowej uczestników (13-70 lat) wszyscy brali aktywny udział w programie. Nie zabrakło czasu na wspomnienia (prezentacja zdjęć z działalności CME w 2007 r.) i nowe pomysły. Wieczór zakończył się wspólnym śpiewem i Wieczerzą Pańską..

W sobotę, 8 grudnia, w Domu Zborowym Parafii E-A w Wiśle odbył się Dzień otwarty Centrum Kształcenia Wolontariuszy – Szkoły Biblijnej. Wzięło w nim udział około 80 osób – studentów, braci prowadzących godziny biblijne, pracowników, byłych studentów i gości. Wydarzenie to było o tyle niezwykłe, że odbyło się po raz pierwszy, a w zajęciach można było uczestniczyć przez Internet. Z tej możliwości skorzystało kilkanaście osób. Choć drzwi Domu Zborowego otwarte były dla wszystkich zainteresowanych to zajęcia toczyły się zgodnie z programem zaocznej SB. Otworzył je ks. Grzegorz Giemza, a prowadzili ks. Adam Podżorski z tematu Ewangelie oraz Tim Hinrichs z 1 Księgi Mojżeszowej, koncentrując się na postaci Abrahama. Liczne grono słuchaczy aktywnie uczestniczyło w zajęciach i chętnie zadawało pytania wykładowcom.


– Szczególnie zainteresowało mnie wyjaśnienie cudu Jezusa - przeklęcie drzewa figowego (Mk 11,12-14). Nie rozumiałam wcześniej, po co Jezus to uczynił. Ks. Podżorski wyjaśnił, że drzewo figowe symbolizuje Izrael, było to więc znakiem dla Izraela – stwierdziła jedna z uczestniczek.

W trakcie przerw i po wykładach zainteresowani mieli okazję porozmawiać z kierownictwem szkoły Renatą i Timem Hinrichs’ami. Pracownicy i współpracownicy CME wzięli także udział w wieczorze uwielbienia, refleksji i modlitwy, który rozpoczął się o godz. 20.00, w kościele Eben-Ezer w Dzięgielowie.Dni Skupienia zakończyło niedzielne nabożeństwo w Dzięgielowie, podczas którego kazanie wygłosił ks. Grzegorz Giemza, dyrektor CME. Po nabożeństwie uczestnicy Dni Skupienia mieli okazję po raz ostatni spotkać się, porozmawiać, wymienić spostrzeżeniami i przemyśleniami, przy filiżance kawy i słodkim poczęstunku.

gglajcar