english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nagrody im. Brata Alberta za rok 2007 rozdane

Dnia 12 grudnia 2007 r. w Pałacu Łazienkowskim w Warszawie po raz 32. wręczono Nagrody im. Brata Alberta Adama Chmielowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej, naukowej, kulturalnej, społecznej, ekumenicznej i charytatywnej.
 

 
W gronie tegorocznych 12 laureatów znalazł się również proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Karpaczu ks. Edwin Pech. Podczas wręczania nagrody ks. Edwinowi Pechowi laudacje wygłosił prof.dr hab. Karol Karski. Oto jej treść:
 
Ks. Edwin Pech, laureat tegorocznej Nagrody im. Brata Alberta jest duchownym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, od 17 lat duszpasterzem i proboszczem parafii w Karpaczu będącej w posiadaniu niezwykłego zabytku, jakim jest sprowadzona z Norwegii, a pochodząca z przełomu XII i XIII w. drewniana Świątynia Wang. Ks. Pech wraz z radą parafialną troszczy się pieczołowicie o dobrą kondycję świątyni. 1 czerwca 2006 r. udostępnił ją do nagrania programu do katolickiej audycji telewizyjnej dla dzieci „Ziarno”. Program ten był kilkakrotnie retransmitowany przez Telewizję Polskę i Telewizję Polonia.
 
Dzięki zaangażowaniu proboszcza przy parafii działa od 10 lat pierwszy na Dolnym Śląsku chór ekumeniczny, którego członkowie wywodzą się z Kościoła Rzymskokatolickiego i Ewangelicko - Augsburskiego. W repertuarze chóru znajdują się pieśni kościelne. Członkowie chóru stawiają sobie za zadanie bycia „widzialnym znakiem ekumenizmu” poprzez śpiewanie pieśni, działalność charytatywną. Występuje w kościołach, domach wczasowych i w domach opieki. W 2006 r. chór otrzymał nagrodę starosty za promocję regionu.
 

 
Od niepamiętnych czasów panuje przekonanie, że ślub zawarty na Wangu jest gwarantem szczęśliwego małżeństwa. W ostatnich latach coraz więcej par katolickich zaczęło się zwracać do Księdza Proboszcza z zapytaniem, czy mogłyby w tej świątyni zawrzeć związek małżeński. Ks. Pech nie stawiał żadnych przeszkód w tym zakresie. W 2006 r. odbyło się 17 ślubów udzielonych przez duchownych rzymskokatolickich.
 
Parafia, kierowana przez ks. Edwina Pecha, prowadzi też szeroko zakrojoną działalność charytatywno-społeczną, która jest skierowana przede wszystkim do osób spoza Kościoła Ewangelickiego. Obszar działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Diakonia Wang obejmuje: pielęgniarstwo rodzinne, opiekę socjalno-bytową nad osobami starszymi, pomoc i opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, świetlicę środowiskową dla dzieci z poza parafii.
 
Ponadto Parafia Wang ściśle współpracuje z miejscową Parafią Rzymskokatolicką organizując nabożeństwa ekumeniczne, gwiazdkę dla samotnych i ubogich mieszkańców Karpacza, prowadzi też ekumeniczną księgarnię literatury chrześcijańskiej.
 
Ponadto od dwóch lat działa przy niej Śląska Akademia Ewangelicka, której utworzenie stało się możliwe dzięki odzyskanym nieruchomościom. Jej działalność to przede wszystkim praca edukacyjna, wychowawcza i integracyjna oraz wskazywanie na historię regionu powiązaną z Austrią, Czechami, Norwegią i Niemcami.
 
Jury Komitetu Nagrody im. Św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego, biorąc pod uwagę powyższe dokonania ks. Edwina Pecha postanowiła mu przyznać tegoroczną nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zbliżenia ekumenicznego.