english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rodzinne Spotkanie Świąteczne

Tegoroczne Rodzinne Spotkanie Świąteczne, które tradycyjnie odbyło się 26 grudnia w teatrze A. Mickiewicza w Cieszynie było okazją zarówno do radości, jak i do refleksji.Powodów do tej pierwszej dostarczyli nie tylko uroczy konferansjerzy – prezenty, ale przede wszystkim tworzone, z zaimprowizowanym udziałem publiczności, krótkie, tematyczne przedstawienie. Ta forma interakcji spotkała się z aplauzem uczestników spotkania, szczególnie tych, którzy z bezpiecznej perspektywy własnych foteli mogli przyglądać się scenicznym zmaganiom swoich współtowarzyszy. I choć dominował humor to przesłanie każdej z części programu konfrontowało z rzeczywistością i wymagało osobistej odpowiedzi na pytanie: Co, a raczej Kto, stanowi istotę Świąt Bożego Narodzenia?.Słowo zwiastowane przez ks. Marka Michalika dało jeszcze więcej powodów do refleksji związanej z własną kondycją duchową, czasem poświęcanym na przygotowanie wewnętrzne, zwracaniem nadmiernej uwagi na to, co zewnętrzne, materialne.Ta refleksja jest konieczna we współczesnym świecie, którym rządzą wartości tak odmienne od chrześcijańskich.O rodzinnym charakterze spotkania stanowiła, jak co roku, obecność całych klanów, w których nie zabrakło także dzieci. Z myślą o tych ostatnich, pracownicy i wolontariusze Duszpasterstwa wśród Dzieci CME przygotowali specjalny program w czasie zwiastowania. Wcześniej najmłodsi chętnie uczestniczyli w stałym punkcie programu, jakim jest wspólne kolędowanie, a także z zaciekawieniem wysłuchali kolęd wykonanych przez skoczowskie Dzwonki.gglajcar