english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nagroda dla skoczowskiego Chóru Gloria

W 2007 roku Chór Żeński Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie obchodzi jubileusz 10-lecia swego istnienia. Z tej okazji w niedzielę, 9 grudnia br. w skoczowskim kościele Świętej Trójcy odbył się uroczysty koncert, połączony z ceremonią wręczenia Chórowi Mieszanemu „Gloria” Złotej Odznaki Honorowej ,,Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego”.
 

 
Odznaczenie zostało przyznane przez Kapitułę Odznaki Sejmiku Wojewódzkiego, której przewodniczy prof. Ludgarda Buzek. Uroczystego wręczenia wyróżnienia dokonali radni Sejmiku Wojewódzkiego - Alfred Brudny oraz Karol Węglarzy, którzy w ciepłych słowach podziękowali chórowi za długoletnią działalność zarówno w służbie Kościołowi, jak i w służbie społeczeństwu, regionowi i krajowi. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Skoczowa: burmistrz Janina Żagan oraz przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Bacza, którzy pogratulowali chórowi przyznanego wyróżnienia.
 
- Państwa ciężka, twórcza praca daje wiele owoców, które porządkują nasz świat i czynią go bardziej ludzkim. Odznaczenie dla Państwa jest również honorem dla naszej Małej Ojczyzny – Skoczowa, który znany jest dzięki Wam na wielu szlakach Waszych europejskich przystanków – powiedział w swym wystąpieniu A. Bacza.
 
Chór otrzymał wiele życzeń i gratulacji m.in. od władz Kościoła Ewangelickiego, zaprzyjaźnionego chóru „Laudate Dominum” z parafii katolickiej w Skoczowie, od Zespołu „Vocalis”, a także od osób prywatnych z kraju i z zagranicy.
 
W imieniu chóru podziękowania złożył prezes Władysław Orawski, który m. in. powiedział: - Przyznane i otrzymane dziś wyróżnienie jest pierwszym odznaczeniem tej rangi w 90-letniej, bogatej w wydarzenia, historii skoczowskiego chóru. Swoją wdzięczność oraz podziękowania kierujemy po adresem obecnych władz samorządowych naszego miasta, a przede wszystkim pod adresem radnych Sejmiku Wojewódzkiego naszego regionu, którzy zauważyli naszą i naszych poprzedników bezinteresowną długoletnią już chórową służbę, za co z głębi naszych serc wszyscy dziękujemy”.
 
W części poprzedzającej wręczenie Złotej Odznaki wystąpił chór męski i mieszany, którymi dyrygował Bolesław Noga. Natomiast bezpośrednio po uroczystości, odbyła się główna część koncertu jubileuszowego. Wystąpili: Zespół „Vocalis” pod dyrekcją Daniela Cichego oraz Jubilat – Chór Żeński pod dyrekcją Gabrieli Targosz. W trakcie koncertu podziękowania od „Jubilatek” otrzymała Pastorowa Aniela Czyż – inicjatorka i założycielka Chóru Żeńskiego, która kierowała nim przez okres 5 lat. Podziękowania otrzymała, także następczyni, dyr. Krystyna Gibiec. Na zakończenie jubileuszowego koncertu chór otrzymał wiele gratulacji i kwiatów, m.in. piękny kosz czerwonych róż od „męskiej” części chóru. Kwiaty i serdeczne podziękowania otrzymali także chórowi opiekunowie; ks. proboszcz Andrzej Czyż, który sprawował tę funkcję przez 32 lata oraz obecny proboszcz ks. Adam Podżorski, aktualny chórowy opiekun. Dzięki swej służbie i zaangażowaniu mają oni także udział w tym historycznym wydarzeniu.
 
WO.