english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowa książka Wydawnictwa Głos Życia

Wydawnictwo "Głos Życia" i Muzeum Śląskie w Katowicach w listopadzie 2007 r. wydały wspólnie książkę zatytułowaną "Ewangelicy na Górnym Śląsku w ruchu oporu wobec hitleryzmu i stalinizmu (1939-1946)". Redaktorem tej pracy zbiorowej jest dr Jan Szturc. Książka liczy 112 stron..
 
Poniżej fragment słowa wstępnego wydawcy:
 
Analiza tragicznych wydarzeń lat 1939–1946 zmusza do zastanowienia się nad postawami ludzi, którzy – wbrew propagandowym opiniom głoszonym przez kilkadziesiąt lat – wcale nie stali przed prostymi wyborami: wróg czy przyjaciel. Najczęściej były to dramatyczne wybory mniejszego zła, zaś skala wydarzeń przerastała możliwości zrozumienia większości ludzi.
 

 
Zatem znajdziemy w niniejszej książce przykłady oczywistego, choć cichego bohaterstwa, jak w przypadku diakonis ewangelickich, które starały się pomagać ludziom bez względu na okoliczności. Ale jak wyważyć postawy dowódców partyzanckich, którzy nieraz musieli współpracować z sowiecką partyzantką? I na koniec: jak ocenić tych, którzy w 1945 roku nie mogli wyjść z lasu i żyć w miarę normalnie, skazani nie tylko na śmierć, ale również na niepamięć? Czy mamy ku temu moralne prawo?

Zawsze warto do tych spraw wracać. Tym bardziej należy pokazać w tym kontekście postawy ewangelików, którzy znaleźli się w o wiele bardziej skomplikowanej sytuacji niż ich rzymskokatoliccy rodacy. Często bowiem u siebie byli traktowani jako obcy. Nieraz to oni właśnie walczyli o Polskę z o wiele większą determinacją.
 

  
Ewangelicy na Górnym Śląsku w ruchu oporu wobec hitleryzmu i stalinizmu (1939-1946) (red. Jan Szturc), Wydawnictwo "Głos Życia" - Muzeum Śląskie, Katowice 2007, ss. 112. 
  
Autorzy tomu: dr Jan Szturc, Aleksandra Błahut-Kowalczyk, Tomasz Hajewski, Annemarie Franke, Henryk Podżorski, dr Grzegorz Bębnik
Redakcja: dr Jan Szturc
 
Bliższe informacje o możliwości zamówienia powyższej książki można uzyskać pod adresem Wydawnictwa:
 
Wydawnictwo "Głos Życia"
ul. Warszawska 18
40-006 Katowice
tel./fax: (0-32) 253 99 81
e-mail: katowice@luteranie.pl