english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Przedświąteczne informacje z Katowic

SPOTKANIE PRE ODDZIAŁU ŚLĄSKIEGO
 
W dniu 15 grudnia 2007 r. w parafii katowickiej obradował Oddział Śląski Polskiej Rady Ekumenicznej. Spotkanie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Podczas obrad zostały wybrane nowe władze Zarządu Oddziału. W wyniku glosowania wybrano członków Zarządu w następującym składzie:
 
przewodniczący – ks. radca Jan Gross,
 
wiceprzewodniczący – ks. infułat dziekan Eugeniusz Stelmach (Kościół Polskokatolicki) i ks. mitrat dziekan Sergiusz Dziewiatowski (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny),
 
sekretarz – ks. radca Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny),
 
skarbnik – ks. Tadeusz Ratajczyk (Kościół Starokatolicki Mariawitów),
 
członek Zarządu – ks. prezbiter Jerzy Rogaczewski (Kościół Chrześcijan Baptystów).
 
Dalsza część spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego poświęcona była przygotowaniom do Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
 
MEDAL DLA BP. TADEUSZA SZURMANA
 
Z okazji 15. lecia Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach w dniu 19 grudnia 2007 roku w sali Muzeum Śląskiego odbyło się uroczyste spotkanie jubileuszowe połączone z nadaniem „Medalu Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego” i Orderu „Zasłużony dla Kultury Górnego Śląska”. Wśród nagrodzonych znalazł się biskup Tadeusz Szurman.
 

 
Redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego Śląsk Tadeusz Kijonka wręczając medal, na którego rewersie znajdują się podobizny W. Bończyka, J. Lompy, K. Miarki i G. Morcinka, podziękował Biskupowi za kompetentność i dbałość o kulturę.
 

 
Odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Województwa Śląskiego” z rąk Ludgardy Buzek otrzymała prof. Barbara Szewczyk. Odznaczenie to nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.