english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Życzenia Biskupa Kościoła na Święta Bożego Narodzenia

„Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego” J 1, 14
  
Siostry i Bracia w Chrystusie,
  
Historia o narodzeniu Chrystusa jest niewyczerpanie bogata. Przez całe życie nasza wiara odnajduje w niej impulsy, które ją ożywiają i skłaniają do nawrócenia tak, by stawała się coraz bardziej wiarą w Boga Ewangelii.
 
Boże Narodzenie wprowadza nas w paradoksy: nieogarniony Bóg staje się obecny w małym dziecku, Bóg Wszechmocny jest obecny w słabości nowonarodzonego niemowlęcia, Słowo staje się początkowo płaczem bezbronnego dziecka. Bóg przez Wcielenie wszedł w dzieje człowieka, Słowo Boże, źródło prawdy, przyoblekło się w ciało człowieka stworzonego na obraz Boży. Wcielone Słowo jest spełnieniem odwiecznej tęsknoty człowieka, aby być blisko Boga i widzieć Go.
 
Tajemnica wcielenia to tajemnica Boga Miłości, który postanowił nawiązać kontakt z człowiekiem nie tylko przez Słowo, ale również przez swoją widzialną obecność wśród ludzi. Syn Boży mówi: „Kto mnie widział, widział Ojca.” (J 14,9). W ten sposób mogło być spełnione pradawne życzenie Mojżesza, który rozmawiał z Bogiem, ale nie wolno mu było Boga zobaczyć. Jaka to radość móc zobaczyć Bożą chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca.
 
Ewangelie są radosnymi relacjami ze spotkań, które naoczni świadkowie przeżyli przebywając z Jezusem jako Jego uczniowie. Są to także relacje ze spotkań z ludźmi, którzy byli wrogo do Jezusa nastawieni i w końcu doprowadzili do Jego ukrzyżowania. W końcu Ewangelie to także relacje o Słowie, które ciałem się stało i po zmartwychwstaniu przyoblekło się w nieśmiertelność.
 
Przyjmijmy więc nadchodzące Święta Narodzenia Pańskiego jako dar przypomnienia o Słowie Bożym, które narodziło się w Betlejem. Niech Święta będą dla nas zachętą do szukania obecności Bożego Słowa w świecie i w drugim człowieku. Otwórzmy szeroko serce, aby Słowo o narodzinach Zbawiciela świata mogło się w nim pomieścić. Szeroko otwórzmy oczy by to Słowo dostrzegać w bliźnich. Otwierajmy hojnie dłonie by dzielić się otrzymanymi darami z innymi. Służmy jedni drugim w Bożej miłości.
 
Życzę Wszystkim spokojnych, radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.
 
Bp Janusz Jagucki, Biskup Kościoła