english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Postylla Domowa

Postylla Domowa to zbiór kazań ks. dr Marcina Lutra, który służył przez wieki ewangelikom, szczególnie podczas nabożeństw domowych okresu prześladowań ze strony kontrreformacji. Zamieszczona edycja to przekład z 1883 r., wydany w Cieszynie, zawiera 62 kazania na niedziele, święta oraz 2 kazania okolicznościowe (do małżonków i pogrzebowe)

 

 Spis treści:

Kazanie na pierwszą niedzielę adwentową. Ewangelia Mateusza 21. 1-9

Kazanie na drugą niedzielę adwentową. Ewangelia Łukasza 21. 25-36

Kazanie na trzecią niedzielę adwentową. Ewangelia Mateusza 11. 3-10

Kazanie na czwartą niedzielę adwentową. Ewangelia Jana 1. 19-28.

Kazanie na pierwsze święto Narodzenia Pańskiego. Ewangelia Łukasza 2, 1-14.

Kazanie na wtóre święto Narodzenia Pańskiego. Ewangelia Łukasza 2, 15-20

Kazanie na niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Ewangelia Łukasza 2, 33-40.

Kazanie na Nowy Rok. Ewangelia Łukasza 2, 21.

Kazanie na dzień Trzech Królów. Ewangelia Mateusza 2,1-12.

Kazanie na 1 niedzielę po Trzech Królach. Ewangelia Łukasza 2, 41-52

Kazanie na 2. Niedzielę po Trzech królach. Ewangelia Jana 2, 1-11.

Kazanie na 3. niedzielę po trzech królach. Ewangelia Mateusz 8, 1-13

Kazanie na 4. Po Trzech Królach. Ewangelia Mateusza 8, 23-27.

Kazanie na 5. Niedzielę po Trzech Królach. Ewangelia Mateusza 13, 24 -30.

Kazanie na niedzielę Starozapustną. Ewangelia Mateusza 20, 1-16

Kazanie na niedzielę Mięsopustną. Ewangelia Łukasza 8, 4-15.

Kazanie na niedzielę Zapustną. Ewangelia Łukasza 18, 31 - 43.

Kazanie na 1 niedzielę w Post, czyli Invocavit. Ewangelia Mateusza 4, 1 -11.

Kazanie na 2. Niedzielę w Post, czyli Reminiscere. Ewangelia Mateusza 15, 21 - 28.

Kazanie na 3. Niedzielę w Post, czyli Oculi. Ewangelia św. Łukasza 11, 14 - 28.

Kazanie na 4. Niedzielę w Post, czyli Laetare. Ewangelia Jana 6, 1 - 15.

Kazanie na 5. Niedzielę w Post, czyli Judica. Ewangelia Jana 8,46-59.

Kazanie na 6. Niedzielę w Post, czyli Palmarum. 1. Koryntian 11, 23 - 26.

Kazanie na Wielki Piątek. Rzymian 5, 8 - 11.

Kazanie na Wielkąnoc. Ewangelia Mateusza 28, 1 - 10.

Kazanie na Poniedziałek Wielkanocny. Ewangelia Łukasza 24,36-48.

Kazanie na 1. niedzielę po Wielkiejnocy. Ewangelia Jana 20, 19 - 23.

Kazanie na 2. niedzielę po Wielkiejnocy. Ewangelia Jana 10, 11-16.

Kazanie na 3 niedzielę po Wielkiejnocy. Ewangelia Jana 16, 16-23

Kazanie na 4. niedzielę po Wielkiejnocy. Ewangelia Jana 16, 5 - 15.

Kazanie na 5. niedzielę po Wielkiejnocy. Ewangelia Jana 16, 23 - 30.

Kazanie na Wniebowstąpienie Pańskie. Dzieje Apost. 1, 1 - 11

Kazanie na niedzielę po Wniebowstąpieniu. Ewangelia Jana 15, 26 - 16, 4.

Kazanie na Zielone Świątki. Dzieje Apostolskie 2, 1 - 14.

Kazanie na Poniedziałek Świąteczny. Ewangelia Jana 3,16-21.

Kazanie na niedzielę św. Trójcy. Ewangelia Jana 3,1-15.

Kazanie na 1. Niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Łukasza 16,19-31.

Kazanie na 2. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Łukasza 14,16-24.

Kazanie na 3. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Łukasza 15, 1 - 10.

Kazanie na 4. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Łukasza 6, 36 - 42.

Kazanie na 5. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Łukasza 5,1-11.

Kazanie na 6. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Mateusza 5, 20 - 26.

Kazanie na 7. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Marka 8, 1 - 9.

Kazanie na 8. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Mateusza 7, 15 - 23.

Kazanie na 9. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Łukasza 16,1-9.

Kazanie na 10. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Łukasza 19,41-48.

Kazanie na 11. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Łukasza 18,9-14.

Kazanie na 12. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Marka 7, 31 - 37.

Kazanie na 13. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Łukasza 10, 23 - 37.

Kazanie na 14. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Łukasza 17, 11 - 19.

Kazanie na 15. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Mateusza 6, 24 - 34.

Kazanie na 16. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Łukasza 7, 11 - 17.

Kazanie na 17. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Łukasza 14, 1 - 11.

Kazanie na 18. Niedzielę po Trójcy Świętej. Ewangelia Mateusza 22, 34-46.

Kazanie na 19. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Mateusza 9, 1-8

Kazanie na 20. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Mateusza 22, 1-14

Kazanie na 21. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Jana 4,46-53.

Kazanie na 22. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Mateusza 18,23-35.

Kazanie na 24. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Mateusza 22, 15 - 22.

Kazanie na 24. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Mateusza 9, 18 - 26.

Kazanie na 25. niedzielę po św. Trójcy. Ew. Mat. 24, 15-28

Kazanie na Dzień Oczyszczenia Marii Panny

Dr Marcina Lutra krótkie napominanie małżonków, jak się w stanie małżeńskim sprawować mają.

Kazanie pogrzebne. Ewangelia Łukasza 7, 11- 16.