english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

prof. Daniel Kadłubiec, laureat Śląskiego Szmaragdu 2012

http://luteranie.pl/files/galeria/170/ADSC_6553.jpg„Śląsk nigdy nie był zaściankiem zabitym deskami. Na Śląsku krzyżowały się wszystkie najważniejsze drogi handlowe, kulturowe i cywilizacyjne” - to ważne zadanie, propagujące właściwy obraz Śląska, jest autorstwa prof. Daniela Kadłubca, jednego z najbardziej znanych śląskich osobistości po obu stronach Olzy.

 

Karol Daniel Kadłubiec, ur. 22 lipca 1937 roku w Karpętnej, jest wybitnym i cenionym etnografem, folklorystą, badaczem kultury ludowej i języka Śląska Cieszyńskiego. Jako Zaolziak, syn polskiego nauczyciela i działacza społecznego, ukończył polską szkołę podstawową w Bystrzycy, polskie liceum w Czeskim Cieszynie w 1955 roku, filologię słowiańską na Uniwersytecie Karola w Pradze w 1960 roku. W 1994 roku uzyskał tytuł profesora. Jest członkiem Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego.

 

Jego praca zawodowa obejmowała szeroki wachlarz działań w Instytucie Pedagogicznym na Uniwersytecie Ostrawskim od 1964 roku, a później na Uniwersytecie Karola w Pradze, gdzie był kierownikiem Katedry Polonistyki i Folklorystyki. Pracował i pracuje również po polskiej stronie Olzy. Od 1996 roku został kierownikiem Zakładu Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - Filii w Cieszynie. Wykłada także w Katedrze Pedagogiki, Psychologii i Antropologii Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

 

Jego dokonania naukowe obejmują autorstwo kilku książek i około 600 artykułów naukowych. Publikacje umieszczane są również w ewangelickiej prasie i pozycjach książkowych. Wśród tej rozległej twórczości warto wymienić pozycje: „Płyniesz Olzo...”, „Gawędziarz cieszyński”, „Uwarunkowania cieszyńskiej kultury ludowej”, „Cieszyńsko - zaolziańska polszczyzna”, „Kultura ludowa na pograniczu” i inne. Jest Laureatem Nagrody im. Wojciecha Korfantego (2002), Nagrody „Polityki” (2010).

 

Kapituła „Śląskiego Szmaragdu” przyznaje tę nagrodę w uznaniu zasług prof. Daniela Kadłubca w budowaniu właściwych relacji między Czechami i Polakami, a także w podzięce za prace etnograficzne, folklorystyczne nad kulturą Śląska, a szczególnie Ziemi Cieszyńskiej.