english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nadzwyczajne staje się wydarzeniem

Co to jest to nadzwyczajne? To sama miłość Jezusa Chrystusa, która w cierpieniu i posłuszeństwie idzie na Krzyż, to Krzyż. Specyfiką chrześcijaństwa jest Krzyż, który pozwala chrześcijaninowi być poza światem i daje mu dzięki temu zwycięstwo nad światem, Passio w miłości Ukrzyżowanego - to ów pierwiastek nadzwyczajnej egzystencji chrześcijańskiej.

 

Nadzwyczajne jest bez wątpienia widoczne; z Jego powodu sławi się Ojca w niebie. Ono nie może pozostać w ukryciu. Ludzie muszą je widzieć. Wspólnota naśladowców Jezusa, wspólnota większej sprawiedliwości jest wspólnotą widzialną, wykraczającą poza porządek świata; wspólnota, która opuściła wszystko, aby zyskać Krzyż Chrystusa,

 

Co czyni specjalność tej wspólnoty? Owym pierwiastkiem nadzwyczajnym - i to największe zgorszenie - są czyny idących za Chrystusem. Trzeba je podejmować - jak większą sprawiedliwość - one muszą być widoczne. Nie na drodze etycznego rygoryzmu, nie w ekscentrycznych formach życia chrześcijańskiego, lecz w prostocie chrześcijańskiego posłuszeństwa wobec woli Jezusa.

 

Takie czynienie okaże się czymś specjalnym przez to, że będzie prowadzić w mękę Chrystusa. Takie czynienie samo jest wciąż trwającym cierpieniem, Jeżeli tak nie jest, to nie jest to ten czyn, który ma na myśli Jezus,

 

Nadzwyczajne staje się w ten sposób wypełnieniem Prawa, zachowywaniem przykazań. W Chrystusie ukrzyżowanym i w Jego wspólnocie nadzwyczajne staje się wydarzeniem