english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Apologia Konfesji Augsburskiej

 Spis treści

Tło historyczne - ks. prof. dr hab. Wiktor Niemczyk

Przedmowa Filipa Melanchtona

 Część pierwsza:

Artykuł I. O Bogu

Artykuł II. O grzechu pierworodnym

Artykuł III. O Chrystusie

Artykuł IV. O usprawiedliwieniu

Artykuł VII i VIII. O Kościele

Artykuł IX. O Chrzcie

Artykuł X. O Świętej Wieczerzy

Artykuł XI. O spowiedzi

Artykuł XII. O pokucie

Artykuł XIII. O liczbie i o korzystaniu z sakramentów

Artykuł XIV. O urzędzie kościelnym

Artykuł XV. O tradycjach ludzkich w Kościele

Artykuł XVI. O ładzie politycznym - o władzy świeckiej

Artykuł XVII. O powtórnym przyjściu Chrystusa na sąd

Artykuł XVIII. O wolnej woli

Artykuł XIX. O przyczynie grzechu

Artykuł XX. O dobrych uczynkach

Artykuł XXI. O wzywaniu świętych

 

 Część druga:

Uwagi wstępne

Artykuł XXII. O obydwu postaciach Wieczerzy Pańskiej

Artykuł XXIII. O małżeństwie kapłanów

Artykuł XXIV. O mszy

Artykuł XXVII. O ślubach mniszych

Artykuł XXVIII. O władzy kościelnej